Carolien Cornielje MSc

adviseur / onderzoeker / projectleider

Vanuit mijn achtergrond in de organisatiewetenschappen vind ik nieuwe vormen van organiseren en samenwerken interessant. Willen we onze maatschappij en het sociaal domein écht transformeren, dan ben ik er zeker van dat we ook ruimte moeten geven aan nieuwe initiatieven die van onderop ontstaan. Hoewel dat niet altijd makkelijk is, zet ik me daar graag voor in. Dat doe ik met energie, een open blik en denkend vanuit mogelijkheden. Hierbij weet ik de verschillende belangen te duiden en te verbinden. Altijd met een pragmatische en optimistische insteek. Als partijen elkaar weten te vinden op de juiste manier is er zó veel mogelijk! Binnen ons programma sociale veerkracht werk ik onder andere mee aan Stérk.Brabant en het monitoren van maatschappelijke impact.