Ben Kaelen Ing.

Projectleider | adviseur toegankelijkheid

Ik kijk vanuit mijn bouwtechnische én zorgtechnologische achtergrond met een brede blik naar toegankelijkheidsvraagstukken. Op het snijvlak van het fysieke en het sociale gebeuren de mooiste dingen. Het bij elkaar brengen van deze twee werelden is een uitdaging waar ik veel voldoening uit haal. Binnen het thema Inclusie en Toegankelijkheid werk ik aan het bevorderen van de inclusieve samenleving met als expertisegebied de integrale toegankelijkheid van de bebouwde omgeving. In opdracht van verschillende klantgroepen en in nauwe samenwerking met belangenorganisaties, draag ik bij aan deze opgave zodat iedereen kan (blijven) meedoen. De afgelopen jaren heb ik tientallen inventarisaties en grootschalige schouwonderzoeken uitgevoerd in onder andere Breda, Tilburg en Oirschot. Ook voorzie ik gemeenten, projectontwikkelaars en architecten van bouwkundig advies bij nieuw- en verbouwprojecten.