Anke van der Made MSc

adviseur / onderzoeker / projectleider

In mijn werk komen verschillende sociale thema’s samen: thema’s zoals ouder worden, wonen, technologie, sociale omgeving, werk en participatie. Met een achtergrond in de sociale wetenschappen houd ik mij graag bezig met initiatieven waar het combineren van verschillende perspectieven meerwaarde heeft. Rode draad in mijn werk is het opstarten van doelgerichte projecten vanuit maatschappelijke vraagstellingen. Door partners met aanvullende expertise bij elkaar te brengen, kunnen we samen impact realiseren, daar waar het ertoe doet.

Op dit moment verbind ik deze thema’s in het programma Dementievriendelijk Brabant, waarin wij streven naar een samenleving waarin mensen met allerlei soorten geheugenproblemen gewoon mee kunnen blijven doen.