Advisering

Als Brabants expertisecentrum voor participatie, toegankelijkheid en sociale innovatie adviseren wij overheden, bedrijven, burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties die investeren in een inclusieve, veerkrachtige samenleving. Ons advies richt zich op beleid, proces, projectaanpak en implementatie.

Programmamanagement

Complexe maatschappelijke vraagstukken zijn gebaat bij een programmatische benadering. Met verschillende partijen samenwerken aan de gewenste verandering in de samenleving, met ruimte voor improvisatie. Dat vraagt om een lange adem en doelgerichte sturing vanuit een overall view.

Procesmanagement

Sociale innovatie wordt veelal geboren uit crossovers en vernieuwende allianties. Dat gaat niet vanzelf. Dergelijke vormen van cocreatie moet je goed begeleiden om partijen en belangen te verbinden en de energie in het proces te houden. Dat geldt evenzeer bij overheidsparticipatie en omgevingsparticipatie. Onze procescoaches gebruiken daarbij het Denkraam van Zet.

Projectmanagement

Samen een probleem in kaart brengen of werkenderwijs een oplossing doorontwikkelen. Dat vraagt verbindingskracht, verbeeldingskracht en de nodige vasthoudendheid. Wat we teweeg brengen kunnen we inzichtelijk maken met onze eigen Maatschappelijke Impactmonitor.

Trainingen en workshops

Om mensen mee te nemen in een gewenste verandering, verzorgen wij praktijkgerichte trainingen en workshops. Wij gaan voor leren met plezier en werken waar mogelijk met ervaringsdeskundigen om deelnemers de ogen te openen en vanuit de profijtgroep te motiveren.

Kennisdeling

Wij zien het als een kerntaak om kennis uit te wisselen en te verdiepen. We delen onze leerervaringen en best practices in de vorm van publicaties, congressen, werkconferenties en workshops rond de thema’s die jou en ons drijven. Alles om een inclusieve, veerkrachtige samenleving dichterbij te brengen.

Bekijk onze agenda

Inventarisatie en onderzoek

Inventarisatie en onderzoek

Op het gebied van leefbaarheid, toegankelijkheid en mobiliteit hebben wij eigen onderzoeksexpertise in huis. Waar nodig en opportuun werken wij nauw samen met organisaties die ook thuis zijn in Brabant, zoals Zorgbelang Brabant en het PON. Voor een eerste inventarisatie hebben wij diverse quickscans ontwikkeld.

 

 

Supporter van sociale veerkracht

In opdracht van de provincie Noord-Brabant vormen wij samen met Zorgbelang het contactteam van Stérk.Brabant, matchpoint voor sociale veerkracht. Dit is een platform om initiatieven met een maatschappelijk belang verder te brengen en toekomstbestendig te maken.

sterkbrabant.nl