Wij staan ingeschreven bij de KvK als Stichting Zet Brabant (RISN 817260560).

Raad van Bestuur

Zet heeft een Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Het bestuur wordt gevormd door:

■ André Megens (directeur / bestuurder)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Zet bestaat uit:

■ Jack Biskop (voorzitter Raad van Toezicht)
■ Marian Witte (lid RvT)
■ Gerard Spekken (lid RvT)
■ Peer Verkuijlen (lid RvT)
■ Niels Willems (lid RvT)

De missie en visie van Zet staan verwoord in ons manifest.

Beloningsbeleid

Zet volgt qua beloningsbeleid de wet normering topinkomens.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen vacatiegeld.
Zet volgt voor haar werknemers de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Stichting Zet per januari 2016.

Klachten

Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening kunt u zowel mondeling als schriftelijk een klacht indienen bij André Megens, directeur. Binnen één week ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Wij streven ernaar uw klacht binnen 4 weken te beoordelen en af te handelen. Mocht deze termijn worden overschreden, dan wordt u daar schriftelijk van op de hoogte gesteld. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Mocht u het niet eens zijn met de afwikkeling van de klacht, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van CMOnet, netwerk provinciale centra voor maatschappelijke ontwikkeling. De leden van het CMOnet hebben een klachtenreglement opgesteld. Klachten kunnen per mail worden ingediend.

 

Het klachtenregelement.

De governance code.