Wij verenigen partijen, sectoren en belangen

Sociale innovatie ontstaat vaak buiten de geijkte kaders. Daarbij kent elk traject z’n drempels en weerstanden. Om die weg te nemen moet je goed luisteren, sensitief zijn én doorstastend. Onze procescoaches creëren focus en verbinding, geholpen door het Denkraam van Zet.

Wij laten verbanden zien én werken

Het is onze tweede natuur: zaken in hun samenhang bezien en benaderen. Niet aan symptoombestrijding doen, maar aan de bron de juiste bewegingen in gang zetten, op alle facetten die elkaar raken. Ook in de koppeling met sectoren als ruimte, economie en natuur bewaken wij de sociale component.

Wij hebben oog voor kwetsbare groepen en belangen

Niet iedereen kan zich even goed redden en laten gelden in onze participatiesamenleving. Waar zelfredzaamheid en participatie op zijn grenzen stuit, staan wij voor kwetsbare groepen en belangen.

 

Wij schakelen ‘hands on’

Zet signaleert, masseert, jaagt aan, onderbouwt, coördineert, structureert en faciliteert. Tussen die rollen moet je snel kunnen schakelen, om precies te doen wat nodig is om het beoogde doel te bereiken. Altijd verbindend. Altijd ‘hands on’. We willen resultaat zien.

Wij maken maatschappelijke impact inzichtelijk

Als resultaatgerichte organisatie maken we duidelijke afspraken vooraf. Maar wat is de maatschappelijke meerwaarde; wat levert het voor de mensen op? Om ook dat in één oogopslag inzichtelijk te maken, hebben we een eigen instrument ontwikkeld: de Maatschappelijke Impactmonitor.

Wij zijn thuis in Brabant

Als ondersteuningsorganisatie van de provincie Noord-Brabant, onder andere op het gebied van inclusie, toegankelijkheid en sociale veerkracht, hebben wij een waardevol netwerk opgebouwd in en rond het sociale domein. Wij zitten in de haarvaten van samenleving en weten wat er leeft en speelt in Brabant.      

Wij zorgen dat het beklijft

Wij opereren vanuit het besef dat we passanten zijn. Wij brengen spelers bij elkaar om samen hun eigen oplossing te vinden en ontwikkelen. Vervolgens borgen we die in de lokale structuren, zodat de interventie duurzaam doorwerkt in de praktijk. 

Wij stellen de mens centraal

Met onze inzet, expertise en methodieken proberen wij samen met onze opdrachtgevers elke dag het verschil te maken voor de mensen waar het om draait. Hun belang staat voorop, in alles wat we doen.