Zeven sportloketten bedekken heel Noord-Brabant

Kinderen met en zonder beperking op atletiekbaan

Met zeven sportloketten kent Noord-Brabant voortaan een dekkend netwerk voor verwijzing en ondersteuning op het gebied van gehandicaptensport. Om dat te vieren geeft Brabants gedeputeerde Henri Swinkels tijdens de Zet-conferentie het podium aan de vertegenwoordigers van de Brabantse sportlokketten. Een belangrijke stap op weg naar de grote ambitie van minister Schippers: in 2018 moet iedereen met een beperking die in de buurt wil sporten, dit ook kunnen. Er moet nog veel gebeuren voordat het zo ver is.

Grenzeloos actief

Sport en bewegen is niet alleen leuk om te doen, het heeft ook een positieve invloed op de gezondheid, het is goed voor het zelfvertrouwen en sociale contacten. Voor mensen met een beperking is het nog niet vanzelfsprekend om dichtbij passend sport- en beweegaanbod te vinden. Zo is het aanbod in de buurt niet altijd toegankelijk, faciliteiten en materialen ontbreken of er is geen vervoer. Daarnaast is het vaak niet eenvoudig – een understatement van jewelste - om je weg te vinden in de wirwar van organisaties, aanbieders, programma’s, aanpakken, regelingen, fondsen, websites en apps.

De aanpak van minister Schippers, Grenzeloos Actief, wil hierin verandering brengen. In 2018 moet iedereen met een beperking die in de buurt wil sporten, dit ook kunnen. Het sport- en beweegbeleid Grenzeloos actief is opgezet om een landelijk dekkende structuur en passend sport- en beweegaanbod te creëren, waarbij iedereen in Nederland met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten en bewegen. Dit in de vorm van ongeveer 43 regionale samenwerkingsverbanden. Hiervoor moeten vraag en aanbod dichter bij elkaar komen en is de samenwerking tussen lokale en regionale partijen van groot belang. Een sleutelrol is weggelegd voor de sportloketten.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) maakt tot en met 2018 6,6 miljoen euro vrij voor de uitvoering van Grenzeloos actief. Hiervan is 2 miljoen bestemd voor het vervoer van en naar sportaccommodaties.

Meer informatie:http://grenzeloos-actief.nl/