In Den Haag ontvingen REISinformatie 9292 en OV-chipkaart-organisatie Translink op 1 juni ruim 400 relaties voor de Interactie 2016. Op verzoek van 9292 verzorgde Kamieke van de Riet (Zet) een workshop over kleinschalige mobiliteitsoplossingen.

Cirkel vervoer infographic

Openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden neemt af, transities in het sociale domein hebben invloed op de vervoersbehoefte en er komen steeds meer kleinschalige mobiliteitsoplossingen: lokale initiatieven die oplossing bieden voor (boven)lokaal vervoersprobleem. Met de cirkel van vervoer maakt Zet in een oogopslag inzichtelijk hoe versnipperd het vervoerslandschap is. Een reis plannen wordt daar niet gemakkelijker door.

9292 speelt met haar reisinformatie in op de veranderende mobiliteitswereld. Zo werken ze bijvoorbeeld aan maatwerk voor de OV keten waarin voor elke schakel informatie bekend is over de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking.

Ook het opnemen van kleinschalig vervoer is een van de aandachtspunten. Zo is bijvoorbeeld de halte-taxi in Zeeland opgenomen met een link om te kunnen reserveren. Het kenmerkende van veel kleinschalige mobiliteitsoplossingen is het lokale karakter en daarmee de diversiteit in betalingssysteem, reserveringssysteem etc. Het is een grote uitdaging om dat allemaal te vangen in een reisplanner. Zoals ook reacties uit de zaal aangaven is bijvoorbeeld kwaliteit een belangrijk aspect. Je wilt betrouwbare informatie uit de reisplanner krijgen. Hoe kan je dat garanderen bij een grote diversiteit van kleine initiatieven. De kans op succesvolle opname in een reisplanner is groter als het een vervoersoplossing betreft voor een bovenlokaal of regionaal gebied en dus ook een bovenlokaal aanspreekpunt / verantwoordelijke heeft.

De workshop leverde een interessante uitwisseling en verkenning op waarbij duidelijk werd dat overal in Nederland een zoektocht gaande is door de verschuiving in het vervoer. Interacties als deze helpen om de vraag aan te scherpen en richting te geven aan antwoorden.

Meer weten over kleinschalige mobiliteitsoplossingen of interesse in een workshop van Zet?

Neem contact op met Kamieke van de Riet