programma Doortrappen, fotograaf Rob Gieling

Fietsen houdt ouderen langer gezond, sociaal actief en zelfredzaam. Ouderen fietsen graag, en willen graag blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. Het landelijk programma Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen en motiveert hen daartoe zelf maatregelen te nemen. Het lokale netwerk rondom de oudere in elke gemeente helpt daarbij.

Van juni 2020 t/m december 2020 gaan Zet en Sportservice Noord-Brabant (SSNB) samen aan de slag om zoveel mogelijk lokale overheden en organisaties te informeren over het programma Doortrappen. Daarnaast ontwikkelen we een praktische handreiking aangepast op de Brabantse situatie, zodat de Brabantse gemeenten in 2021 een start kunnen maken met het programma.

Hoe werkt Doortrappen?

Met Doortrappen willen we fietsende ouderen bewust maken van het aspect veiligheid, door dit onderwerp bespreekbaar te maken op de plekken waar ouderen al zijn. Dan gaat het erom hen te verleiden tot aanpassingen aan de fiets of hun gedrag. Via hun eigen vertrouwde netwerk in de gemeente en op logische momenten krijgen de fietsers tips, informatie en interventies aangeboden die hen bewust maken van de mogelijkheden die zij hebben om hun eigen fietsveiligheid te verbeteren. Doortrappen werkt volgens vijf uitgangspunten:

  • Herkenbaarheid en herhaling
  • Van- en door ons (de doelgroep)
  • Verbind fietsveiligheid en beweging
  • Werk samen met lokale partners
  • Van onbewust naar ambassadeur

Waarom werkt Doortrappen?

Het gaat om het bewust maken van ouderen en het aanzetten tot gedragsverandering. Dat lukt door fietsveiligheid te koppelen aan bewegen en actief blijven, door niet betuttelend te zijn en door de Doortrappen-boodschap in herkenbare stijl vorm te geven, consistent door te voeren en te blijven herhalen. Het resultaat? Minder ongelukken, gezondheidswinst, een betere kwaliteit van leven.

Het programma Doortrappen is opgezet om met een bescheiden inspanning een duurzame impact te bereiken:

  • Een nieuwe aanpak die de doelgroep activeert.
  • Een aansprekende lokale invulling dichtbij huis.
  • Doortrappen-activiteiten worden opgenomen in bestaande activiteiten zoals een gymles of fietstocht. Dus het is niet alleen maar extra werk voor de professional.
  • Een digitaal platform vol praktische middelen, kennis en ondersteuning. Zoals de kant-en-klare gesprekskaarten, die individueel of in de groep het gesprek over fietsen makkelijker op gang brengen.

Het programma Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt landelijk uitgevoerd met medewerking van provincies, vervoerregio’s en gemeenten en met landelijke partners als Beter Oud, BOVAG, Fietsersbond, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sportkracht12, Veilig Verkeer Nederland en vele anderen.

Ben je benieuwd naar de werkwijze en mogelijkheden van het programma Doortrappen? Neem dan contact op met Kamieke van de Riet.