Er ontstaan steeds meer vervoersinitiatieven om (kwetsbare) inwoners te helpen met vervoer. Denk hierbij aan ANWB AutoMaatje of een elektrische buurauto. Komt dit omdat de reguliere vervoersmogelijkheden, bijvoorbeeld openbaar vervoer, niet meer aansluiten bij de behoeften? En vullen de nieuwe initiatieven de leemte voldoende in? De gemeente Drimmelen wilde weten of het vervoersaanbod aansluit bij de behoeften van de inwoners. Zeker toen bleek dat een van de buurtbuslijnen te weinig reizigers kreeg.

Meer flexibiliteit, beter informeren

Hoewel in Drimmelen verschillende vervoersinitiatieven actief zijn, wees het onderzoek van Zet uit dat sprake is van aanvullende behoeften waar nog niet in is voorzien. Zo is er wel degelijk behoefte aan een soort buurtbus, maar dan wel één die veel meer flexibel rijdt. Ook kwam naar voren dat het bestaande aanbod deels al wel in behoeften van inwoners voorziet, maar dat nog niet iedereen dat aanbod weet te vinden. Het is dus van belang dat inwoners weten welke mogelijkheden er voor wie zijn, en waar zij deze informatie kunnen vinden.

De sociale kant van vervoer

Momenteel voeren wij soortgelijke onderzoeken uit in en voor de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Zet ziet het als een positieve ontwikkeling dat meer en meer gemeenten willen weten welke behoeften inwoners hebben rondom mobiliteit en wat voor hen de belangrijkste belemmeringen zijn. Omdat mobiliteit een voorwaarde is om mee te kunnen doen aan de maatschappij, zijn we blij dat bij deze onderzoeken juist de sociale kant van vervoer onderzocht wordt. Als we weten wat mensen nodig hebben, kunnen we het vervoer daar ook beter op aanpassen.

Wil je meer weten over hoe we dit doen? Neem contact op met Kamieke van de Riet.