Arthur Baudet en Kamieke van de Riet in gesprek met deelnemers tijdens de Workshop 'Mobiliteit en Bereikbare Regio'.

Arthur Baudet en Kamieke van de Riet in gesprek met deelnemers tijdens de Workshop 'Mobiliteit en Bereikbare Regio'.

 

Workshop 1

Arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Rachida Achhoud, directeur van de succesvolle Stichting Robin Hood, over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het bedrijfsleven.

Na een korte introductie van de deelnemers, wordt duidelijk dat Rachida Achhoud niet zomaar een directeur is van drie restaurants en een cateringbedrijf, maar werkt aan een inclusievere samenleving. De restaurants zijn niet meer dan een middel om te zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk komen. Daarbij wordt hard gewerkt aan allerlei algemene vaardigheden die nodig zijn om je staande te houden.

Hoewel er goede resultaten worden geboekt, blijkt dat, mede door de transities, de continuïteit van de dienstverlening in gevaar kan komen. De instroom staat onder druk doordat mogelijke kandidaten door de gemeente of het UWV niet worden aangeboden. Of doordat de kandidaat ondersteuning krijgt via een andere organisatie, is geen vergoeding voor de opleiding mogelijk.

Over de instroom, de vergoeding voor de opleiding en het imago bij andere partijen uit het maatschappelijke middenveld, werd door de deelnemers goed meegedacht. Na een aantal verdiepende vragen ging men flink aan de slag.

Voor de kosten wordt vooral gedacht aan voorfinanciering, door middel van subsidies, fondsen, langlopende afspraken met (grote) organisaties en crowdfunding. Voor wat betreft het imago, dat misschien wat te flitsend kan overkomen, was een conclusie dat het een keuze is om te zijn zoals ze zijn en dat ‘zolang je doet waar je goed in bent, dat geen probleem is’. Voor de instroom werd met name gedacht aan vergroten van de naamsbekendheid. Maak gebruik van ambassadeurs. Laat mensen die het traject hebben doorlopen hun verhaal vertellen, via een boekje of filmpjes op youtube, etc.

Iedereen voelde zich betrokken bij het positieve verhaal. Hierdoor vloog de tijd ook voorbij en was een extra verdiepingsslag helaas niet mogelijk.

Workshop 2

Rombout Kerremans aan het woord tijdens de workshop ‘Maatschappelijke Verbindingen’

Een bevlogen Rombout Kerremans aan het woord tijdens de workshop ‘Maatschappelijke Verbindingen’

Maatschappelijke verbindingen & Netwerkvorming
Rombout Kerremans, directeur St. Betrokken Ondernemers Breda, laat zien hoe je de samenleving kunt versterken door maatschappelijke verbindingen te creëren tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Kerremans weet tijdens deze werkconferentie tot twee keer toe een volle workshopruimte mee te nemen in zijn passie: het leggen van maatschappelijke verbindingen. Na een korte introductie van zijn stichting geeft Kerremans de aanwezigen een ruime blik in de keuken. Een keuken die veel ‘gerechten’ uit kan serveren. Via zijn netwerk heeft hij koppelingen tot stand gebracht die absoluut een ‘win-winsituatie’ opleveren. Het mooiste voorbeeld is in een filmpje gevangen; de organisatie van een ‘rollatorloop’ afgelopen september in het Bredase Mastbos. Dit evenement leverde naast ruim 100 tevreden (oude) deelnemers ook veel spin-off op voor de betrokken ondernemingen. Naast provinciale media was ook de Telegraaf en zelfs landelijke televisie aanwezig.

De organisatie van Kerremans helpt bedrijven om zich maatschappelijk te manifesteren. Daarvoor zijn bijna 400 ‘links’ gelegd voor 2014. Vanuit zijn kantoorruimte in het stadion van NAC-Breda worden deze links gelegd tijdens onder meer ‘Meet and Match’ bijeenkomsten. ‘Dat doen we in de ochtend met een ontbijt, want in Breda kun je ’s middags geen zaken meer doen als de bierpomp opengaat’, chargeert Kerremans. De zaal is geïnteresseerd in deze aanpak en vraagt geregeld of dit ook gaat werken in andere, veelal kleinere, plaatsen. Het antwoord is bevestigend. Veel van de in totaal 45 gasten nemen dan ook bij vertrek een flyer en een visitekaartje mee.

Workshop 3

Bart Kokx, directeur Signway en Senself

De zintuigen werden geprikkeld in workshop 3

Brede maatschappelijke participatie
Bart Kokx, directeur Signway en Senself, prikkelt op creatieve wijze alle zintuigen om aan te geven hoe evenementen en organisaties voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt.

Brede maatschappelijke participatie: Allemaal mee kunnen doen. Hoewel de titel van de workshop enkelen op het verkeerde been had gezet was meedoen gegarandeerd voor iedereen. Welke beperking iemand ook mocht hebben: iedereen heeft deze workshop mee kunnen beleven!

Al tijdens de inleiding werden alle zintuigen geprikkeld. Tijdens het kijken naar een Charlie Chaplin-achtig filmpje met toegankelijkheidsbloopers kreeg men koude rillingen van de wind, werd men vrolijk van de geuren en nieuwsgierig van de rooksignalen die door de ruimte gingen.

Meedoen in de ‘participatiemaatschappij’ vereist een sociaal netwerk. Vrijetijdsbesteding is belangrijk voor het opbouwen en in stand houden van dat netwerk. Voor mensen met een beperking vereist dit echter wel een toegankelijk vrijetijdsaanbod. Alleen dan kan men dingen samen beleven, ervaringen delen en contacten leggen.

Stichting Signway zet zich in om het vrijetijdsaanbod te ontsluiten voor alle doelgroepen. Een voorbeeld hiervan is Sencity, een muziek-evenement waarbij alle zintuigen worden aangesproken. Mensen zonder én mét een beperking kunnen samen de emotie van muziek ervaren via een magische combinatie van beeld, geluid, gevoel, geur en smaak.

In de workshop maakt iedereen in groepjes kennis met trilvloeren, signdancers (gebarentolk en dans in één)  en een aromajockey die emotie omzet in geuren. Enthousiast worden ervaringen gedeeld en volgen er discussies over de onmogelijkheden maar vooral ook de mogelijkheden voor mensen met een beperking.

Doordat de deelnemers deze ervaring deelden, bleven ze ook na afloop hierover met elkaar in gesprek. Kleine nieuwe sociaal netwerkjes ontstonden: De basis voor participatie. 

Workshop 4

Huub Hamers

Huub Hamers

Passend Onderwijs?
De Nicolaasschool in Oss schoolt kinderen tot wereldburgers. Enerzijds door vanaf groep 1 Engels te geven en anderzijds door hen vanaf groep 1 in contact te brengen met ouderen en mensen met een beperking. Directeur Huub Hamers vertelt waarom hij de Wet Passend Onderwijs met vertrouwen tegemoet ziet.

Je kunt investeren in attitudeverandering van volwassenen maar als je daarnaast de kinderen vanaf de leeftijd van 4 laat ervaren hoe het ook kan krijg je vanzelf volwassenen MET de juiste attitude!

Met deze bevlogen worden startte Huub Hamers, basisschool directeur van de Nicolaasschool in Oss, zijn workshop. In een korte inleiding legt hij zijn ideeën over wereldburgerschap uit. Alle kinderen op onze school krijgen vanaf groep 1 Engels, zodat zij zich in een groot deel van de wereld kunnen redden. Daarnaast laten we kinderen zien dat ze niet alleen zijn op de wereld en stimuleren we om die reden ontmoeting tussen ouderen, mensen met een beperking en onze kinderen.

Op een vraag van een workshopdeelnemer wat zijn aanpak nu te maken heeft met passend onderwijs, antwoordt Huub bevlogen: “Onze aanpak creëert een tolerante omgeving voor mensen met een beperking of zorgvraag. Dé randvoorwaarde om passend onderwijs te laten slagen.”

Het enthousiasme bij de workshopdeelnemers was hiermee gewekt. Men wilde graag weten wat het kost aan geld en uren om dit concept te implementeren. De tip van Huub: Begin met één onderdeel tegelijk en bouw het langzaam uit. Dat hebben wij ook gedaan. Dan kost het niet veel extra tijd en geld. Én je inspanningen worden beloond: onze basisschool heeft sinds de start van onze aanpak een groei doorgemaakt van 250 naar 350 leerlingen, terwijl de overige basisscholen in de regio te maken hebben met krimp.

Meer weten over de aanpak van Huub Hamers; lees zijn interview in het boekje “Toegankelijk voor Iedereen”.

Workshop 5

Sebastiaan Peek en Hilde Meijs

Sebastiaan Peek en Hilde Meijs

Wonen en Zorg in de wijk
Hilde Meijs, directeur zorgopleidingen van het Summa College in Eindhoven neemt ons mee in een innovatieve verkenning hoe we langer kunnen blijven wonen in de wijk. Thema’s: mantelzorg, laagdrempelige zorg, technologie als ondersteuning voor zorg in woning en wijk. Zij geeft de workshop samen met Sebastiaan Peek, onderzoeker binnen het lectoraat Health Innovations & Technology van Fontys Paramedische Hogeschool. Hij doet onderzoek naar de acceptatie van technologie door ouderen.

In deze workshop werden deelnemers in een vogelvlucht meegenomen in het onderwerp ‘langer thuis wonen met zorg in de wijk’ en  ‘toegankelijkheid’.

Deelnemers zagen eerst een korte film van Zet met daarin drie portretten van mensen met een soortgelijke ondersteuningsvraag om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Kernboodschap van de film is dat iedere burger anders is en een oplossing kiest die bij hem of haar past. Belangrijk is dan om er samen voor te zorgen dat verschillende oplossingen toegankelijk voor hen zijn.

Vervolgens presenteert Sebastiaan Peek, onderzoeker binnen het lectoraat Health Innovations & Technology van Fontys Paramedische Hogeschool de eerste bevindingen van zijn onderzoek naar de acceptatie van technologie door ouderen. Zo heeft Sebastiaan Peek met het onderzoek uiteenlopende factoren in beeld gekregen die het gebruik van technologie door ouderen beïnvloeden. Waardevolle kennis voor het veld, want we kunnen met deze nieuwe inzichten het gebruik van technologie onder ouderen wellicht bevorderen en daarmee hun mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te wonen.

Tot slot laat Hilde Meijs, directeur Summa Zorg in Eindhoven, zien hoe de (toekomstige) zorgprofessional een belangrijke rol speelt bij het vinden van (nieuwe) oplossingen voor ondersteuningsvragen van ouderen die langer thuis blijven wonen. Deelnemers nemen kennis van inspirerende voorbeelden uit het onderwijs; Lokaal+, inzet van studenten, vernieuwing in opleidingen.

Workshop 6

Athur Baudet

Arthur Baudet

Mobiliteit en Bereikbare Regio
Hoe kunnen we de mobiliteit van burgers waarborgen zonder dat de gemeente hoeft te investeren in dure vervoersoplossingen? Arthur Baudet, voormalig wethouder (Land van Cuijk) en vervoerskundige, verkent een aantal innovatieve pilots waarin creatieve burgerinitiatieven op het gebied van mobiliteit centraal staan.

Welke knelpunten komt ú in de praktijk tegen op het gebied van mobiliteit? Uit de antwoorden op deze startvraag werd direct duidelijk dat mobiliteit een voorwaarde is om mee te kunnen doen aan de samenleving. Knelpunten doen zich op verschillende vlakken voor, soms als gebruiker, soms als professional: toegankelijkheid van openbaar vervoer en informatie daarover, hoe kom je van de halte naar je bestemming, opheffen van (buurt)bussen, bezuinigingen op Regiotaxi en vervoersbudget dagbesteding, desinteresse bij de politiek, vervoer in relatie tot langer thuis wonen en gebruik voorzieningen.

In deze tijd van toenemende eigen verantwoordelijkheid zullen ook mobiliteitsoplossingen door mensen zelf omarmd moeten worden. “Het vraagt om een andere manier van denken. Van burgers, maatschappelijk middenveld en van bestuurders”, aldus Arthur Baudet. “Het moet van top-down naar bottom-up”. Op een creatieve manier samenwerken op het gebied van mobiliteit is nog niet zo vanzelfsprekend, maar er liggen veel mogelijkheden. Als mensen op hun kracht worden aangesproken, levert dat vaak naast mobiliteit ook meer zelfvertrouwen en enthousiasme op. Dat geldt ook voor dorpen en kleine kernen die zelf aan de slag gaan met mobiliteit. Een oplossing werkt als die door het dorp zelf is vormgegeven en met enthousiasme wordt uitgedragen.

Lees voor meer informatie het interview met Arthur Baudet in het boekje “Toegankelijkheid voor iedereen”.

De provincie Noord-Brabant ondersteunt het realiseren van maatwerkoplossingen met de subsidieregeling voor Kleinschalige Mobiliteitsoplossingen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Kamieke van de Riet, adviseur Zet, 013-54 41 440.