VSBfonds, een particulier vermogensfonds dat financiële steun biedt aan initiatieven voor mensen die actief willen meedoen aan de samenleving, start met Donatie op Locatie in Noord-Brabant. Het vermogensfonds heeft de wens om meer donaties in de haarvaten van de samenleving te verstrekken.

Waar tot voor kort het meeste donatiebudget opging in de randstedelijke gebieden, is het nu de bedoeling meer sociale projecten in de provinciale gebieden te steunen. En de provincie Noord-Brabant is er daar één van.

Medewerkers van VSBfonds trekken daarom het land in, om in samenwerking met regionale partners zoals Kunstloc Brabant en Zet in Tilburg te spreken met mensen die een initiatief hebben dat lokale of regionale impact heeft. Het gesprek maakt deel uit van de behandeling van aanvragen tot € 10.000,-. Binnen twee weken na het gesprek hoort de aanvrager of ze van VSBfonds een donatie krijgen. Omdat er nog weinig initiatieven uit Noord-Brabant bij VSBfonds binnenkomen wordt gestart met een spreekuur waar voorlichting wordt gegeven over de aanvragen die VSBfonds zoekt.

Heeft u een mooi idee?

Heeft u een mooi idee waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit dat hier lokaal of regionaal impact heeft? Een idee waardoor deze mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap?  Kom dan op dinsdagmiddag 2 juli 2019 uur op ons spreekuur bij Kunstloc. En kijk of uw project in aanmerking komt voor een aanvraag bij VSBfonds. Let op: u moet zich eerst aanmelden via infozeelandbrabant@vsbfonds.nl of  030 230 3306.

Over VSBFonds

VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Meer informatie kunt u vinden op http://www.vsbfonds.nl/.