Wilfred Smit

Wilfred Smit

Voor dienstverlenende organisaties zoals banken zijn er veel mogelijkheden om bij te dragen aan een dementievriendelijke samenleving. Een samenleving waarin ook mensen met dementie zoveel mogelijk meedoen. Wilfred Smit, directeur Particulieren en Private Banking bij Rabobank Rijn en Heuvelrug, is betrokken bij de situatie waarin mensen met dementie verkeren. Vanuit zijn positie bij de Rabobank zoekt hij in samenwerking met andere lokale partijen mee naar oplossingen die de samenleving stap voor stap dementievriendelijker maken.

Bankieren anno 2016

Wilfred Smit stipt allereerst aan dat bankieren anno 2016 totaal anders is dan honderd jaar geleden. De samenleving verandert in een rap tempo en door trends als digitalisering, individualisering maar ook door het ‘langer thuis wonen’ vinden er ingrijpende transities plaats. Hij ziet dat meer klanten hun financiële zaken graag zoveel mogelijk zelfstandig online gaan regelen en dat de meerderheid van de klanten die de ‘fysieke’ banken nog wel bezoeken 65 jaar of ouder is. Bankmedewerkers krijgen daardoor steeds relatief vaak te maken met verwarde klanten of klanten met geheugenproblemen. Dat zal alleen maar toenemen, wetende dat nu 250.000 mensen in Nederland dementie hebben en dat dit aantal in 2050 waarschijnlijk zal verdubbelen.

Zorgplicht zit in onze genen

Wilfred Smit vindt het dan ook  ontzettend belangrijk dat bankmedewerkers hierop toegerust worden. “Het zit in onze genen dat we zorgzaam willen zijn voor de samenleving en dus ook voor mensen met dementie.” Door gerichte voorlichting en training zijn bankmedewerkers meer alert op de signalen van dementie, zijn zij beter voorbereid over zij klanten met dementie het beste kunnen bejegenen en hen adequaat verder kunnen helpen. Maar bovenal hoe zij signalen kunnen identificeren die wijzen op financiële verwaarlozing of financieel misbruik.

Liever voorkomen dan genezen

Wilfred Smit pleit ervoor dat er meer aandacht komt voor preventie. Want uiteindelijk is het beter om problemen voor te zijn door van tevoren goede maatregelen te treffen die het risico op financiële verwaarlozing en financieel misbruik aanzienlijk verminderen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een levenstestament of het tijdig machtigen van naasten. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor bankzaken, maar ook voor het huren van een woning bij een corporatie waarbij bijvoorbeeld familieleden tijdig woningaanpassingen moeten kunnen aanvragen of betalingsachterstanden voldoen. De privacywetgeving vergt volgens Wilfred Smit soms wel een extra zorgvuldige afweging bij het treffen van dit soort preventieve maatregelen omdat het een bank niet is toegestaan om zomaar gegevens over gezondheid vast te leggen. Daar is wel een oplossing voor, maar die beperkt zich tot een summiere vastlegging. Dit vergt van banken extra aandacht om tekenen van dementie te herkennen en tijdig alarmerende signalen over mogelijk financieel misbruik door te geven aan een meldpunt. 

Van online naar 'onlive'

Wilfred Smit stelt vast dat het continue online met elkaar verbonden zijn in deze nieuwe tijden, ons allemaal mooie kansen oplevert. Tegelijkertijd merkt hij op dat we er als samenleving wel voor moeten waken dat we naast online ook ‘onlive’ blijven; dat we betrokken blijven bij de mensen om ons heen en er samen voor zorgen dat mensen echt zelfstandig kunnen wonen in hun buurt. Anders kunnen trends als digitalisering en ‘langer thuis wonen’ even snel leiden tot een enorme toename van vereenzaming onder jong én oud. Vanuit de rol van banken bezien vindt Wilfred Smit het belangrijk om meer kleinere ‘bankservicepunten’ dichtbij mensen te brengen en deze te integreren met bestaande ontmoetingsplaatsen zoals een MFA (multifunctionele accommodatie of gemeenschapshuis), zorgomgeving, bibliotheek of buurtsuper.

Dichterbij elkaar in dementievriendelijke gemeenten

Het concept ‘dementievriendelijke gemeente’ vindt Wilfred Smit een mooie aanpak van hoe een lokale samenleving zich hard maakt voor inwoners met dementie. In een Dementievriendelijke Gemeente ofwel Gemeenschap (DVG) is blijvende aandacht voor de situatie waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. Inwoners en lokale partijen werken samen aan allerlei initiatieven die de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare mensen vergroot.
Wilfred Smit heeft van dichtbij gezien hoe het concept in een Brabantse en Utrechtse gemeente verschillend is uitgerold. Eerder is hij als directeur bij Particulieren en Private Banking Rabobank Hart van Brabant in Oisterwijk getuige geweest van hoe inwoners van onderop in beweging kwamen en vanuit deze ‘wij-gedachte’ een bloeiende dementiecoöperatie hebben opgericht. Deze fungeert nu als springplank voor allerlei soorten sociale initiatieven en wordt onder andere door de Rabobank gefaciliteerd in geld en mensen. En de dementievriendelijke gemeente Utrechtse Heuvelrug kenmerkt volgens Wilfred Smit een meer zakelijke aanpak. Zij focussen zich bijvoorbeeld op het dementievriendelijk ondernemerschap. Verschillende lokale ondernemers zoals supermarkten, bibliotheken, gemeentekantoren en natuurlijk banken hebben hun medewerkers getraind over hoe om te gaan met klanten met dementie.
De Brabantse en Utrechtse aanpak samenvoegen levert volgens Wilfred Smit een mooie synthese op en het blijft volgens hem dan ook belangrijk om deze ervaringen met elkaar te blijven delen.

Meer tips en inspiratie voor dementievriendelijk ondernemen?

Bezoek de website dementievriendelijk.nl