Hoe zou het zijn als iedereen kan meedoen in Tilburg? Ongeacht leeftijd of afkomst. Uit alle wijken van Tilburg. Mensen zonder én met een beperking. Mensen met een beperking hebben namelijk het recht zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Dit is vastgelegd in het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking, dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt. Hierin is onder andere bepaald dat je recht hebt om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken en te werken. 

Heeft u een fysieke, zintuigelijke, psychische of verstandelijke beperking? Of een chronische ziekte of dementie?  Dan ervaart u zonder twijfel drempels om ergens binnen te komen, goede zorg, onderwijs of werk te krijgen. Onder het motto ‘Niets over ons zonder ons’ nodigen wij u uit om uw ervaringen en wensen met ons te delen. Uw mening is van belang: wat heeft u nodig om te kunnen meedoen? Misschien heeft u een oplossing of een goed voorbeeld hoe het ook anders kan. Alle ideeën zijn welkom!

Ook mantelzorgers, familie of naasten van iemand met een beperking, zorgverleners, werkgevers en onderwijskrachten zijn van harte welkom om hun ervaringen, meningen en mogelijke oplossingen te delen.

De gemeente Tilburg wil alle ervaringen en ideeën gebruiken om te komen tot een goed plan van aanpak voor een inclusief beleid; een Tilburg voor iedereen. De bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden.

Binnenkort vindt u hier een verslag van deze avonden. Er is al een videoverslag van 7 november gemaakt.