Er zijn nog een aantal initiateven die een aanvraag kunnen indienen voor een eenmalige bijdrage voor een initiatief of project dat is gericht op het oplossen, verminderen of voorkomen van sociale veeldeling in Brabant, van welke aard, vorm en omvang dan ook. Heb jij een goed idee dat nog een steuntje in de rug kan gebruiken en wat meedenkkracht? Meld je dan nog snel aan voor de Uitdaging Sociale Veeldeling en wie weet kunnen wij nog wat voor jou betekenen!

Wat is sociale veeldeling? 

Sociale tweedeling betreft een (verdiepende) kloof tussen delen van de bevolking. Deze groepen in de samenleving staan qua opvatting en belevingswereld soms lijnrecht tegenover elkaar. Door de verscheidenheid van deze verschillen, en omdat de samenleving niet verdeeld is in twee gescheiden kampen spreken we inmiddels liever van sociale veeldeling. De scheidslijnen zijn verschillend van aard, bijvoorbeeld materiële en fysieke verschillen, verschillen in attitudes of verschillen in sociaal kapitaal. Maar ook verschillen tussen arm en rijk, mobiel en niet mobiel of verschillen in levenstevredenheid worden steeds scherper.  

Deze uitkomsten verminderen de kwaliteit van leven en de kwaliteit van de samenleving, en kan onrechtvaardigheid en ongelijke verdeling van kennis en middelen vergroten. Daar willen we wat aan doen! Daarom stimuleren we een beweging van onderop, om oog te hebben voor maatschappelijke veeldeling in de maatschappij. We helpen jouw project of idee graag op weg. Zo geven we lokale initiatieven een boost en verzamelen we mooie voorbeelden voor alle Brabantse gemeenten en geïnteresseerden. 

Wie kan er een initiatief of project indienen? 

 • Het initiatief of project is gericht op het oplossen, verminderen of voorkomen van sociale veeldeling in Brabant, van welke aard, vorm en omvang dan ook  
 • Lokale initiatieven komen in aanmerking, géén gemeentelijke taken  
 • Initiatieven kunnen een aanvraag indienen voor een eenmalige bijdrage, per initiatief (niet gestapeld):   
  • 15 adviesuren door adviseur Stichting Zet   
  • Financiële bijdrage (minimaal € 150, maximaal € 1.500)

In het rapport “# Hoe Dan; wat gemeenten en provincies kunnen doen in een Brabant van verschillen” vind je voorbeelden van initiatieven die sociale veeldeling tegengaan. 

Wat moet je bij jouw aanmelding vermelden? 

 • Wat je met jouw project of idee wil doen 
 • Wat de missie en visie is van jouw project of idee 
 • Hoe/waarom jouw project of idee sociale veeldeling gaat voorkomen of verminderen (verschillen verkleinen) 
 • Een toelichting op de beoogde besteding van de adviesuren óf financiële ondersteuning. Omschrijf ook je activiteitenen en de beoogde impact.

Heb je vragen? Stel ze dan aan Esther Bulkens, esther.bulkens@wijzijnzet.nl

AANMELDEN

We hebben initiatieven gevonden! Dank voor het enthousiasme. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Foto: Marjolein Tap Studio MT