Uitslag enquete

Bijna alle leden van het netwerk V&V (maar liefst 93%) focussen zich momenteel op het optimaliseren van de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers.

Dit is één van de uitkomsten van de enquête die Zet in mei 2016 uitvoerde onder de aangesloten vrijwilligers coördinatoren vanuit verschillende Brabantse zorgaanbieders. Centrale vraag was: welke uitdagingen zien coördinatoren in hun dagelijkse werkpraktijk en welke kennis willen zij via het netwerk halen en brengen?

Voornaamste reden voor vrijwilligerscoördinatoren om mee te doen aan het netwerk V&V is dat zij via de netwerkbijeenkomsten goed op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied. Ook benut een groot deel de netwerkbijeenkomsten om te weten waar ‘collega-coördinatoren’ mee bezig zijn en opgedane praktijkkennis te delen.

Tweede topic waar vrijwilligers coördinatoren nu volop aandacht aan besteden is hoe vrijwilligers (samen met professionals) de cliënt en het steunnetwerk meer in de regierol kunnen zetten. Op de derde plaats volgt het verder professionaliseren van de werkbegeleiding van vrijwilligers.

Grafiek thema's of vraagstukken van vrijwilligerscoördinatoren