De eerste twee rondes van Zicht op Impact zijn nu een tijdje achter de rug. Zo’n negen initiatieven volgden op het provinciehuis de drie workshops van Zorgbelang Brabant, Zet en Avance Impact. Zij brachten met elkaar en onder begeleiding de verwachte effecten van hun initiatief in kaart. Daarvoor gebruikten ze de methode van de verandertheorie, ofwel de Theory of Change (ToC). Als ze er na een tijd op terugkijken, wat leverde hen dat dan op? En welke tips hebben ze voor de community van Stérk.Brabant?

Helderheid en duidelijkheid
‘Eigenlijk is het heel simpel’, zo komt het antwoord vanuit Ontwikkelbedrijf 3.0. ‘Dit traject helpt helder te krijgen waartoe je op aard bent.’ Daar is de VerdienjeTicket-medewerker het mee eens: ‘Ik kan daarom iedereen aanraden om deze workshops te volgen. Nieuwe projecten of initiatieven kosten veel energie en tijd en dus is het belangrijk dat de effecten duidelijk zijn. Deze training daagt uit om vooraf doelen scherp te stellen.’ Ontwikkelbedrijf 3.0: ‘Dan is het wel nog de vraag of je doelen met deze methode te behalen vallen. Daarom is het van belang om van tevoren goed te bekijken of dit model past bij je organisatie en bij wat je er uit wil halen. Dan kun je inschatten of de tijdsinvestering loont.’ De impactcoaches kunnen je hierbij helpen.’

Denken of echt weten?
Tijdens de workshops gebruiken de deelnemers de ToC om schematisch de gewenste impact van hun initiatieven inzichtelijk te maken. Vervolgens krijgen ze een individueel adviesgesprek om te bepalen waar hun meetprioriteiten zitten en hoe ze de effecten kunnen toetsen. Stichting LOWW vertelt: ‘Als je dit instrument invult krijg je een mooi overzicht van wat je doet, van plan bent of gedaan hebt. Dat maakt ook dat je er makkelijker over kunt communiceren, zowel intern als extern. Bovendien kun je zaken bijstellen die anders lopen dan je had gedacht. Het is helpt om er met meerdere mensen over na te denken, want dan krijg je makkelijker scherp wat de essentie is.’ Vanuit Proeftuin Ruwaard wordt aangevuld: ‘Zorg wel dat er voor je initiatief een duidelijke verantwoordelijke is en dat je er de gehele organisatie bij betrekt. Dan kun je achteraf ook meer doen met de ToC in je organisatie.’

Professionele begeleiding
De deelnemers zijn het erover eens dat vooraf goed duidelijk was hoeveel tijd de training zou gaan kosten. ‘De brainstormsessie met de begeleiders was intensief, maar leverde ons veel nieuwe inzichten, ideeën en feedback op.’ Veel deelnemers vonden het dan ook een waardevol traject, ondanks het feit dat ze op dit moment niet altijd gebruikmaken van de ToC. Sociaal Kapitaal vertelt: ‘Wij zijn duidelijk een betere gesprekspartner geworden, weten beter uit te leggen waarom ons initiatief impact heeft. De weg erna toe is dynamisch, en de methodiek is anders dan we gewend zijn van klassieke wetenschappelijke methoden. Tijdens het traject is het niet direct na elke sessie helemaal helder wat het gaat worden of wat je nu precies gaat doen. Maar dat is juist de kracht van de methode, en onderdeel van het groeiproces!’

Op dit moment is Zicht op Impact meer op maat beschikbaar. Als je interesse hebt hierin kun je altijd contact opnemen met Stérk.Brabant. We gaan graag in gesprek om te kijken hoe we het kunnen inrichten voor jouw initiatief!