Rapport van maatschappelijke partners Stichting Nieuwkomers en VluchtelingenWerk Brabant Centraal (SNV) en VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard (WOBB), ZET, het PON en Brabantadvies

flyer thuis in Brabant

Met de publicatie ‘Thuis in Brabant, het vluchtelingenvraagstuk vanuit kansen voor álle Brabanders’ delen we onze kennis, veelbelovende voorbeelden en bieden wij een aantal handreikingen.

Het meest urgent is op dit moment de opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders. Daarnaast vragen wij aandacht voor een integrale aanpak voor de lange termijn. Dit advies benadrukt de samenhang tussen huisvesting, gezondheid, scholing en onderwijs, werk, integratie en participatie. Met aandacht voor zowel de vluchtelingen als voor de Brabantse burgers: de samenleving vraagt om echt samen leven. De insteek is dat Brabanders, inclusief de nieuwkomers, er beter van kunnen en moeten worden. Asielzoekers en statushouders hoeven niet alleen geholpen te worden, zij brengen ook waardevolle ervaringen, ideeën en kennis mee. Zij kunnen samen met Brabantse burgers, overheid, maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven een actieve bijdrage leveren aan oplossingen.

We hopen hiermee bestuurders en beleidsmakers van Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant een handreiking te bieden voor beleid.

Gerelateerde publicaties:

BrabantAdvies (december 2015) Uit verre landen: Vluchtelingen in een gastvrij Brabant. Het PON en het Verwey Jonker Instituut (december 2015). Mensen zoals jij en ik.