Tijdens de Week van de Toegankelijkheid organiseerde Zet haar eerste Tafels van Toegankelijkheid. In de Ideeënfabriek in Uden kregen deelnemers eerst een algemene introductie onder de noemer ‘het VN-verdrag als kans’. Vervolgens kon iedereen aanschuiven bij twee van de zes thematafels die we hadden voorbereid. Naast gemeenteorganisaties waren ook ervaringsdeskundigen, ondernemers en partners zoals Staatsbosbeheer, Sport Service Noord-Brabant, Regionaal Bureau Toerisme en Dedicon van de partij. Juist die gevarieerde samenstelling werd gewaardeerd, net als de ruimte voor eigen inbreng en de mogelijkheid om samen te verdiepen op de thema’s sport, natuur, vastgoed, openbare ruimte, stad/dorp en het betrekken van ervaringsdeskundigen.

 

Van goede bedoelingen naar inclusieve praktijk

Positieve intenties alom, zo blijkt, maar hoe verenig je de vaak tegengestelde belangen en hoe krijg je de juiste partijen gemotiveerd om mee te werken? Hoe betrek je als gemeente ondernemers en andere partijen bij het opstellen van en werken aan je Lokale Inclusie Agenda? Hoe kun je toegankelijkheid van evenementen stimuleren met beleid? Wie is verantwoordelijk voor toegankelijkheid van de openbare ruimte? Welke rol kan design thinking spelen? Moet echt alles toegankelijk zijn? Wat aan alle tafels duidelijk wordt: die ene allesomvattende blauwdruk bestaat niet. Het blijft een kwestie van maatwerk, afgestemd op de situatie ter plekke en de belangen die daar meespelen. Ook het belang van communicatie komt ter tafel. Zo worden de vele rolstoelpaden in de bossen nog niet altijd goed gevonden door degenen waarvoor ze zijn aangelegd.

 

“Toegankelijkheid maakt het voor mensen met een beperking mogelijk en voor mensen zonder beperking makkelijk”
Hans Beerens, Dedicon

 

Ervaringsdeskundigen beter betrekken

Het is belangrijk om ervaringsdeskundigen te betrekken, daar is geen discussie over. Maar hoe doe je dat zo goed mogelijk? Wie vraag je aan tafel en met welke insteek? Enkele belangrijke aandachtspunten die passeren:

• Denk in verbinding, niet in platforms. Ook individuen die geen platform vertegenwoordigen kunnen interessante, verfrissende inzichten inbrengen.

• Betrek naast ervaringsdeskundigen met lichamelijke beperking ook mensen met een visuele beperking, laaggeletterdheid, LVB, cognitieve beperkingen, psychische kwetsbaarheid, etc

• Schakel ervaringsdeskundigen niet alleen in om beleid of producten te toetsen, maar gebruik hen juist ook in de ontwerpfase.

• Laat ervaringsdeskundigen niet alleen knelpunten inbrengen, maar laat hen ook meedenken in oplossingen.

 

Behoefte aan best practices

Waar we het ook zeker over eens zijn: vind niet opnieuw het wiel uit. Gebruik wat er al is bedacht en sluit aan bij bestaande initiatieven. Kijk ook naar wat er in de landen om ons heen gebeurt en is bedacht. In dat verband wijzen we op eerdere publicaties van Zet op het gebied van toegankelijke vrijetijdsbesteding (All Inclusive) en sport en bewegen (Iedereen in beweging). Beide nog steeds actueel, gratis verkrijgbaar en boordevol inspirerende best practices.

 

Binnenkort verschijnt De Staat van Brabant, een publicatie rond de inventarisatie die wij in opdracht van de provincie verzorgen om te bekijken hoe het er in Brabant voor staat op het gebied van toegankelijkheid. We houden je graag op de hoogte....