Conferentie

Ouderenmishandeling bestaat! Sluit je ogen er niet voor. Niets doen is geen optie.

Na vijf jaar Aanpak Ouderenmishandeling in Noord-Brabant organiseerden de vijf Brabantse Steunpunten Huiselijk Geweld in samenwerking met Zet de conferentie 'Stop Ouderenmishandeling' op 19 september. De 200 aanwezigen gaan verder met de invoering van het stappenplan.