Foto: Erik van der Burgt | VRBLD photofilm

Magazine Leergang Dilemma

Zestien impactondernemers uit de Stérk.Brabant community namen deel aan de eerste Dilemma Leergang. Onder deskundige begeleiding gingen zij aan de slag met dilemma’s waar sociale ondernemers in de weerbarstige praktijk tegenaanlopen. In een online magazine delen zij hun ervaringen en de geleerde lessen op verschillende thema's. Ook heel interessant voor lokale overheden die inzien dat impactondernemers belangrijke partners zijn om hun duurzame ontwikkelingsdoelen te realiseren.

De groei van het aantal Brabantse ondernemers dat positieve impact maakt op people, planet én profit is belangrijk voor een gezonde en inclusieve samenleving. Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Deze ‘impactondernemers’ zetten zich bijvoorbeeld in voor kansen voor mensen met een beperking, voor afvalvermindering of armoedebestrijding in wijken.

Deze (sociaal) ondernemers worden continu geconfronteerd met onverwachte en ingrijpende ontwikkelingen. Hoe maak je waarde zichtbaar, wanneer je dit niet doorberekent in de prijs? Welke mensen, partijen en organisatiestructuren benader je in de stap naar opschaling? Hoe werk je optimaal samen met je gemeente? Hoe kunnen we samen aan systeemverandering werken? Daarnaast kennen ze nog een uitdaging: de focus op zowel de maatschappelijke als zakelijke impact. Hoe zorg je voor een financieel gezond en zelfstandig bedrijf dat impact heeft en waarde creëert? In de Dilemma Leergang gingen ze met dergelijke vraagstukken aan de slag. In het online magazine delen ze hun ervaringen en lessen. Dat biedt ook een interessant perspectief voor lokale overheden. Zij willen graag lokale impactondernemers steunen, maar weten niet altijd hoe of wat hen puzzelt en bezighoudt om verder te komen met de onderneming. Nieuwsgierig om de dilemma’s eens van de kant van deze Brabantse impactondernemers te bekijken?

BEKIJK HET ONLINE MAGAZINE

cover magazine leergang dilemma