Met Stérk.Brabant bouwen Zet, Zorgbelang Brabant Zeeland, de provincie Noord-Brabant en andere partners aan een community van maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan sociale veerkracht. Waar in oktober 2017 Stérk.Brabant klein begon, is ze werkenderwijs uitgeroeid tot een levendige community met meer en meer on- en offline activiteiten.

Met de groei van de community zien we de toegevoegde waarde van de community Stérk.Brabant steeds verder toenemen. Brabant bruist van de initiatieven en steeds meer van deze initiatieven weten Stérk.Brabant te vinden. Initiatiefnemers en geïnteresseerden weten elkaar te vinden, inspireren en dat leidt tot mooie resultaten en verbindingen.

Uitgangspunt van Stérk.Brabant is dat we responsief en vraaggericht werken. Dat betekent dat veel van onze instrumenten en activiteiten ‘on the job’ ontwikkeld worden. Zo proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij vraagstukken van initiatiefnemers. Het spannende is dat het aanbod via Stérk.Brabant continue in ontwikkeling is. Ook voor 2019 staan er weer mooie ontwikkelingen in de steigers.

Op dit moment voeren we veel gesprekken met initiatieven, partners en gemeenten om Stérk.Brabant door te ontwikkelen. We verbeteren onze processen zodat we in staat zijn om nog beter te helpen bij het leggen van de juiste verbindingen. Hiervoor leggen we ons oor te luister in het veld en is het erg leerzaam om de verbetersuggesties en ideeën vanuit de community terug te horen. Ook zijn we in de loop der tijd steeds meer gaan samenwerken met partners in Brabant die vergelijkbare doelstellingen hebben. We ondersteunen elkaar daar waar het kan. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met de KNHM, zowel voor sociaal ondernemers als voor burgerinitiatieven in Brabant. Ook met het Innovatienetwerk Jeugd in Midden-Brabant trekken we samen op om met elkaar meer impact te creëren.

Naast de offline community met events, activiteiten en vormen van casusgerichte ondersteuning, bieden we ook een online platform. In 2019 willen we dit platform doorontwikkelen en optimaliseren. We merken een behoefte van initiatieven om snel en laagdrempelig informatie te vinden. Ook de mogelijkheden voor initiatieven om zichzelf te presenteren, bijvoorbeeld via de initiatievenkaart, en om actief kennis te delen worden verder uitgewerkt. Kortom; mooie verbeteringen op komst!

Wil jij meer weten van Stérk.Brabant? Zie je samenwerkingskansen? Heb je er ideeën over of zie je mogelijkheden?
Neem dan vooral contact met Stérk.Brabant op, want samen maken we Brabant sterker!

Contact met Sterk.Brabant

Meer over Sterk.Brabant

 FlowKids