Hoe kom je tot een lokale inclusie agenda om invulling te geven aan het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking? Hoe creëer je draagvlak? Hoe betrek je ervaringsdeskundigen? Om dergelijke vragen ging het 5 juni 2018 bij ‘spitsuur voor lokale inclusie’, de inspiratiesessie die Zet organiseerde in Breda. Drie van onze opdrachtgevers (Drimmelen, Tilburg en Rotterdam) vertelden kort hoe ze het in hun gemeente hebben aangepakt. Er volgde een levendig gesprek met vertegenwoordigers van andere gemeenten aan de hand van een aantal door ons geformuleerde focuspunten. We noteren hieronder een aantal aanbevelingen en aandachtspunten die ter tafel kwamen.

Bekijk de video voor een korte impressie.

Aanbevelingen en aandachtspunten, zoals geformuleerd door deelnemers

Intern draagvlak creëren

 • Bij het opstellen van een lokaal plan van aanpak is intern draagvlak cruciaal. Dit kun je realiseren door een opdrachtomschrijving en opdracht vanuit de gemeenteraad, maar ook door gedeeld eigenaarschap te zoeken, afdelingsbreed
 • Kijk eerst intern hoe de gemeente kan verbeteren en kijk dan hoe je naar “buiten” kan treden.
 • Gedeeld eigenaarschap is vooral te vinden bij medewerkers met affiniteit met het onderwerp.
 • Er is een groot verschil in het kennisniveau van ambtenaren over toegankelijkheid. Hier is nog veel te winnen
 • Laat ambtenaren en lokale politici zelf eens ervaren wat het is om een beperking te hebben.

Extern bewustwording en draagvlak creëren

 • Laat mensen met een beperking zelf lokale ‘problemen’ en situaties in beeld brengen d.m.v. een filmpje of vlog (storytelling).
 • Gebruik in uitnodigingen en andere uitingen voor het programma simpele taal, voorbeelden en foto’s en zorg dat ze toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking
 • Maak gebruik van Social Media (bereik).
 • Zorg dat mensen met een beperking echt het gevoel hebben dat ze gehoord worden en betrek ze actief in het programma (nothing about them, without them).
 • Gebruik in uitingen van interne en externe communicatie ook afbeeldingen van mensen/medewerkers met een beperking.

Hoe geef je uitvoering aan een lokale inclusie agenda?

 • Laat goede voorbeelden zien en breng de ondernomen activiteiten in beeld voor een positieve flow.
 • Haak aan bij bestaande initiatieven; daar zit vaak al energie.
 • Sluit aan bij lokale energie en kijk welke “quick wins” er zijn te halen op dit vlak.
 • Spreek bevlogen stakeholders persoonlijk aan en zorg dat ze zijn aangehaakt en als ambassadeur betrokken blijven het project.
 • Werk samen met sportclubs en verenigingen om de fysieke en sociale toegankelijkheid in een gemeente te verbeteren.

Let wel: er bestaat geen blauwdruk voor lokale inclusie. Bedenk zelf wat aansluit bij de situatie en ambitie in jouw gemeente. Vragen over de verschillende aanvliegroutes om met de implementatie van het VN-verdrag aan de slag te gaan? Bel Francis Meulendijks, senior adviseur inclusie bij Zet.

Impactmonitoring

Wat ook een idee is: het monitoren van de maatschappelijke impact van je lokale inclusietraject, zoals we dat momenteel in Breda doen. We hebben hiervoor een eigen, handzame impactmonitor ontwikkeld. Uitkomst daarvan is een beknopte rapportage die inzichtelijk maakt wat je doet en teweeg brengt. Belangrijk om draagvlak te behouden en vergroten en een goede basis voor het gesprek over nieuwe acties en beleid.

Quote Tessa Kuijsters

 

Quote Anja van de Westelaken