Kennisnetwerk Energie+ biedt in 2023 een training voor alle professionals die in wijken werken aan de energietransitie als sociale opgave. Zet staat met de 'Magic Ambtenaar' op de startbijeenkomst op 23 januari. Cindy van den Bremen geeft twee webinars op 13 februari 'Mensgerichte energietransitie' en 20 maart 'Gespikkeld bezit'.

Training Energie+ 2023

Alle gemeenten hebben gewerkt aan hun wijkaanpak voor aardgasvrije-ready wijken. Hoe organiseer je een eerlijke transitie op wijkniveau? Hoe betrek je daarbij bewoners, zowel krachtige als kwetsbaren? Hoe breng je bewoners, ondernemers en anderen in de wijk in positie? Met welke professionals kun je samenwerken, dwars door diverse sectoren heen? Hoe koppel je de technische uitdaging die de energietransitie ook is, aan andere sociaal maatschappelijke thema’s zoals werkgelegenheid, veiligheid, vergroening en zo meer. Kennisnetwerk Energie+ biedt in 2023 een training voor ALLE professionals die in wijken werken aan de energietransitie als sociale opgave.

De training is bedoeld voor:

  • Ambtenaren gemeenten, provincie (vastgoed, ruimtelijk – en sociaal domein);
  • Woningbouwcorporaties (vastgoed, wonen en leefbaarheidsconsulenten);
  • Renovatie - en grootonderhoudsbedrijven;
  • Welzijnsorganisaties en Opbouwwerkers;
  • Zorginstellingen, VVE’s.
  • Energieleveranciers, netbeheerders, energie-coöperaties;
  • Banken, makelaars.

De training is opgebouwd uit losse Webinars. De online groepen bestaan uit maximaal 20 personen. Ze starten en eindigen samen met een fysieke bijeenkomst. 
Startbijeenkomst: 23 januari 2023. Fysieke bijeenkomst van 10-16 uur in Utrecht.
Onderwerp: Speelveld en Samenwerken in de Energietransitie.
Slotbijeenkomst: 3 juli 2023.

Meer informatie en inschrijven