De provincie Limburg heeft een miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor het opleiden van alle (toekomstige) Limburgse zorg- en welzijnsprofessionals in Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid gaat de gemeenschappelijke taal worden binnen de provincie. Zet leverde de facilitator voor het maken van het meerjarig scholingsplan en het leggen van de verbindingen tussen alle partijen en de beweging Limburg Positief Gezond. Het scholingsplan is ontwikkeld in samenwerking met Fontys Pro Health. Gedeputeerde Robert Housmans heeft onlangs de start van het programma aangekondigd.

Blended learning, juist nú

Het scholingsprogramma zal de komende jaren gaan draaien en bestaat uit blended learning en regionale intervisiebijeenkomsten, die begeleid worden door speciaal opgeleide implementatiecoaches. Robert Housmans, gedeputeerde voor de Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid: “Juist in deze tijd voegt leren op afstand écht iets toe aan de kennis en kunde van onze Limburgse zorgprofessionals, de helden in de frontlinie van de maatschappij. Ik wens ze heel veel succes en ben erg benieuwd naar de eerste resultaten in de praktijk.”

Waarom kiest Limburg voor Positieve Gezondheid?

De Sociale Agenda Limburg heeft als doel de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Limburgers in een kwetsbare positie te vergroten en hun participatie in de samenleving te verbeteren. Dit is nauw verbonden aan het begrip ‘positieve gezondheid’. Daarbij gaat het om de veerkracht van Limburgers om eigen regie te nemen en dus zelfredzaam te zijn, ondanks alle uitdagingen waarmee iemand wordt geconfronteerd. Het scholen van zoveel mogelijk professionals in het gedachtegoed van positieve gezondheid levert daaraan een wezenlijke bijdrage. In Limburg zijn de achterstanden in gezondheid en participatie groter dan elders in Nederland en om deze achterstanden in te lopen is deze scholing van belang.

Online training met intervisie naar behoefte

De online training leert cursisten alles over positieve gezondheid. Deelnemers kunnen deze training in flexibele delen volgen. Cursisten die de online training hebben afgerond en aan de slag willen met het werken met positieve gezondheid, kunnen tijdens intervisiebijeenkomsten hun kennis verder verdiepen en delen. Voor iedere intervisiegroep wordt een digitale leeromgeving ingericht waar alle deelnemers toegang tot krijgen. Fontys Pro Health zal vanuit haar deskundigheid – het ontwikkelen, organiseren en faciliteren van onderwijs – het project Limburg Positief Gezond ondersteunen.

MEER OVER DIT PROJECT