Mobiliteit is een zeer belangrijke factor ter voorkoming van eenzaamheid en sociaal isolement. Maar mobiliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bij Zet zien we mobiliteit daarom niet als doel, maar als middel om mee te kunnen blijven doen. We zien tegenwoordig ook dat er steeds meer lokale vervoersinitiatieven voor (kwetsbare) burgers worden opgericht door vrijwilligers. Het is echter niet altijd vanzelfsprekend dat iedereen de weg naar deze vervoersmogelijkheden weet te vinden.

Dit speelt ook in Amersfoort, waar er vele soorten vervoer zijn en diverse (vrijwilligers)organisaties vervoer aanbieden. Voor inwoners is het niet altijd duidelijk welke vervoersmogelijkheden beschikbaar zijn. Daarom gaan wij samen met Vervoer voor Elkaar en Indebuurt033 aan de slag met onze participatieve aanpak ‘Mobiliteit is Meedoen’

Afgelopen dinsdag 18 juni was de aftrap van het project. Tijdens de netwerkbijeenkomst zijn we met lokale vervoersinitiatieven, de gemeente, zorg- en welzijnsmedewerkers en vrijwilligers in gesprek gegaan over hoe we vraag en aanbod van vervoersmogelijkheden in Amersfoort beter op elkaar aan laten sluiten. Zo zorgen we er voor dat iedereen kan blijven meedoen!

Het resultaat van onze participatieve aanpak is een gedragen aanpak om vraag en aanbod van vervoer beter op elkaar aan te laten sluiten, met een bijpassend communicatiemiddel.

Mensen aan tafel workshop Amersfoort