De afgelopen maanden waren anders dan normaal, ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Volgens een peiling onder ruim 1000 mantelzorgers uitgevoerd door Alzheimer Nederland blijkt de impact met name groot voor mantelzorgers van thuiswonende mensen met dementie. Samen met een interdisciplinair gezelschap (zorg, welzijn, thuisondersteuning en innovatie) uit de regio Midden-Brabant besprak Zet de ontwikkelingen in de huidige 'corona-tijd' en hoe we daar in samenwerking een passend antwoord op kunnen bieden. We signaleerden vier belangrijke probleemgebieden:

  • ontbreken dagbesteding
  • overbelasting mantelzorger
  • ontbreken persoonlijk contact
  • weinig benutten van sociaal netwerk (breder dan familiekring)

Per probleemgebied inventariseerden we knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen, passend bij de dagelijkse praktijk. Deze hebben we samengevat in onze analyse.
De vraag die nu voorligt is hoe maatschappelijke stakeholders de handen ineen kunnen slaan om door nieuwe combinaties van (zorg)aanbod dienstverlening in stand te houden? Daar gaan we de komende maanden mee verder.  

ONZE ANALYSE PER PROBLEEMGEBIED