Op maandag 7 november sluit de internetconsultatie van het conceptbesluit ‘toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte’.

Dit besluit is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarmee nadere invulling gegeven wordt aan artikel 2a van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Deze AMvB is mede resultaat van het amendement Van Dijk waarin gesteld is dat toegankelijkheid normaal moet worden en ontoegankelijkheid de uitzondering.

Zet heeft het concept besluit aandachtig bestudeerd en kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het veel te vrijblijvend van karakter is, en te weinig concrete handvatten biedt. Hierdoor ontstaat het gevaar dat, ondanks de nieuwe wetgeving, toegankelijkheid in de praktijk meer uitzondering dan regel zal worden.

Met een inhoudelijke reactie via de internetconsultatie hebben wij onze zorgen geuit en een dringend beroep gedaan om de mate van vrijblijvendheid van de AMvB aan te passen.

Reactie Zet

Klik hier voor de reactie op algemene maatregel van bestuur omtrent algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking.