15% van alle Brabantse vrouwen leeft op of onder de armoedegrens

'Weg uit de Armoede. Brabantse vrouwen in de kijker'

rapport Armoede onder vrouwen groeit snel

Op 27 mei organiseren de Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant (PVR) en de Vereniging Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen (BUS) in samenwerking met Zet een werkconferentie over de toenemende armoede onder vrouwen in Brabant. 

In  Noord-Brabant leven 15 van de 100 vrouwen onder de armoedegrens. Ondanks een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid neemt de armoede nog steeds toe. Het lijkt er dus op dat onze maatschappij armoede creëert en in stand houdt. Hoe kun je dit proces ombuigen? Daar gaat het over tijdens deze conferentie.

Onderzoeksrapport

De aanleiding voor de werkconferentie is het onderzoeksrapport ‘ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL, Participatief onderzoek met vrouwen, belangenbehartigers en uitvoerders van het armoedebeleid in Brabant’

Het onderzoek heeft geresulteerd in een grote hoeveelheid praktische aanbevelingen van de ervaringsdeskundige vrouwen. Deze ervaringen zijn een onmisbare schakel voor het toekomstige armoedebeleid. 

Opvallend is dat de perceptie en de oplossingsrichtingen van de uitvoerders afwijkend zijn van de vrouwen zelf en de belangenbehartigers. Deze conferentie is daarom een unieke gelegenheid om van elkaar te leren en samen tot oplossingen te komen. 

Enige cijfers uit het onderzoek 

  • Bijna de helft (46,48%) van de Brabantse vrouwen heeft geen loon of een loon onder 70% van het bruto minimumloon en is dus financieel afhankelijk van anderen. 
  • 15% van alle Brabantse vrouwen leeft op of onder de armoedegrens.

Vrouwen uit de onderzoeksgroep:

  • 3/4 van de vrouwen geeft aan dat ze niet of moeilijk rond kunnen komen.
  • Bijna de helft heeft gezondheidsproblemen (en daardoor extra uitgaven).
  • 32% heeft schulden.
  • 22% ontvangt geen alimentatie.
  • 64% leeft al langer dan 3 jaar van een uitkering.
  • 20% heeft een betaalde baan maar kan daar niet van rondkomen.

Rapport