De provincie Noord-Brabant stelt voor 2015-2016 € 800.000 beschikbaar als ‘seed money’ voor kleinschalige burgerinitiatieven. Voor deze DOE-budgetten geldt maar één inhoudelijke voorwaarde: ze moeten bijdragen aan de versterking van leefbaarheid. Of dat zo is, mogen de burgers zelf bepalen.

Na het succes van de IDOP-regeling (Integrale Dorpsontwikkelplannen) en Leefbaarheid@Brabant geeft de provincie een nieuwe impuls aan leefbaarheid. In 2015 en 2016 worden DOE-budgetten ingezet als ‘seedmoney’ om leefbaarheidsinitiatieven net dat zetje te geven wat ze nodig hebben om tot realisatie te komen. Van 2 maart tot en met 1 april 2015 kunnen aanvragen worden ingediend voor de eerste tranche van € 200.000.

Heldere voorwaarden

De provincie is op zoek naar verfrissende, innovatieve initiatieven. Daarom heeft ze slechts één inhoudelijke voorwaarde gesteld: initiatieven moeten bijdragen aan de versterking van leefbaarheid in de provincie. Uiteraard moeten de projecten wel het algemeen belang dienen en lokaal draagvlak hebben. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele projectkosten tot een maximum van € 5.000. De provincie financiert een project dus altijd samen met in ieder geval één andere partij (cofinanciering). 

De burger aan Zet
Wie hebben er nu een beter zicht op leefbaarheidsprojecten dan de actieve burgers zelf? Daarom heeft de provincie besloten subsidieaanvragers actief te betrekken bij de beoordeling en de toekenning van subsidie. Ook Zet houdt de energie bij de burgers, maar kan eventueel wel helpen bij het indienen van de aanvraag.