Deelnemers social pact

Extra inspanningen leveren om langdurig werklozen aan het werk te helpen. Met dat doel hebben Zet en 14 andere provinciale uitvoeringsorganisaties en de provincie op 2 maart een Sociaal Pact gesloten op het Provinciehuis.

Bert Pauli, gedeputeerde Economische zaken en Bestuur: ‘In economisch pittige tijden is het belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen. Daar nemen we samen ook een verantwoordelijkheid in. Daarom ben ik erg blij met het Sociaal Pact.’
Hiermee bevorderen gesubsidieerde instellingen en provincie dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen deelnemen in het arbeidsproces. Het gaat om een extra inspanning bovenop de verplichtingen die voortvloeien uit de Participatiewet. De organisaties zetten zich namelijk ook in voor langdurig werklozen, kwetsbare jongeren of slecht bemiddelbare ouderen.

Organisaties

De deelnemende organisaties van het Sociaal Pact zijn: BKKC (Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur), Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij(BOM), Brabants Landschap, Cubiss, Erfgoed Brabant, Kunstbalie, Monumentenwacht Noord-Brabant, Noordbrabants Museum, Philharmonie Zuidnederland, PON Brabant, Provinciale Raad Gezondheid, Sportservice Noord-Brabant, VisitBrabant, Zet en Zorgbelang Brabant. Al deze organisaties zullen jaarlijks bijeenkomen om resultaten van de extra inspanningen te bespreken.