Sterke tweede editie van Proeven van Zet, onlangs in Hilvaria Studio’s. Het jaarthema 'Proeven van verandering' kwam goed tot zijn recht in deze kunstzinnige setting. Relaties van Zet konden in een zevental workshops kennismaken met social design à la Zet en met de manier waarop Zet schakelt op het samenspel tussen overheid en samenleving. Ook thema’s als Positieve Gezondheid, dementievriendelijk samenleven, het monitoren van impact en de inclusieve effecten van samen spelen stonden op het menu. Ter afsluiting nam Marianne van der Sloot, tot voor kort Brabants gedeputeerde voor Samenleving, Erfgoed & Cultuur het eerste exemplaar van het nieuwe Zet jaarmagazine in ontvangst. Zij overhandigde de eerstvolgende exemplaren met veel genoegen aan een aantal aanwezige partners van Zet die een rol spelen in het jaarmagazine.

Multidisciplinaire kracht

Om aan te geven dat we als Zet vooruit denken en samen met onze partners flinke stappen maken, hebben we er Z2020 van gemaakt. Uit de interviews met Marianne van der Sloot, met professor Caroline Hummels (TU/e) en met interim-burgemeester Fränzel, Annemarie de Stigter en Claran Wielenga van de gemeente Altena blijkt dat je de complexe maatschappelijke vraagstukken van vandaag alleen goed kunt aanpakken als je verschillende zienswijzen, talenten en disciplines bij elkaar brengt. Daarom schakelt Zet op het samenspel tussen overheid en samenleving en kiezen wij bewust voor een team van complementaire krachten. Die multidisciplinaire kracht is de rode draad in onze aanpak. 

BESTEL ONS NIEUWE JAARMAGAZINE