KRACHTEN BUNDELEN VOOR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE MFA

Een multifunctionele accommodatie (MFA) is een dorps- of buurthuis, waarin diverse maatschappelijke partners samenwerken. Bijvoorbeeld lokaal verenigingswerk, welzijnswerk, basisonderwijs, peuter- en kinderopvang, bibliotheek en sport. Een goed functionerende MFA is een ontmoetingsplek die bijdraagt aan de leefbaarheid van de omgeving; wapen tegen de krimp en bron van maatschappelijke effecten.

Zet heeft in opdracht van de provincie onderzocht welke factoren bevorderend of juist belemmerend zijn voor de toekomstbestendigheid. In de publicatie ‘Dorpshuis en buurthuis als kloppend hart’ hebben wij de belangrijkste inzichten vertaald in praktische aanbevelingen en tien troeven voor toekomstbestendigheid. Interessant voor MFA-bestuurders maar ook voor beleidsmakers en lokale partijen die samenwerken met een MFA. Temeer daar lokale beleidsdoelen die voortvloeien uit de transities tal van nieuwe kansen bieden. Denk aan de rol die MFA’s kunnen spelen rond dagbesteding, integratie, het versterken van actief burgerschap, voorzieningen op het gebied van (gezondheids)zorg en het bestrijden van eenzaamheid. De mate waarin MFA’s samen met gemeenten deze kansen oppakken is mede bepalend voor hun toekomstbestendigheid.

STUREN OP SAMENHANG EN BALANS

In de optiek van Zet berust de toekomstbestendigheid van een MFA op drie pijlers: sociaal (mens), fysiek (gebouw) en economie (middelen). Deze aspecten kennen een onderlinge samenhang. Als een van de drie pijlers kwetsbaar is, ontstaat er een disbalans. Dit pleit voor een integrale benadering van toekomstbestendigheid. Hierbij past het besef dat een MFA niet in een vacuüm opereert, maar steeds inspeelt op en/of zich verhoudt tot demografische ontwikkelingen, maatschappelijke trends en het actuele beleid. Dat vraagt oog voor de lokale context en voor de spelers met wie de MFA kan samenwerken aan een positief leefbaarheidspeil.

Samenwerkingspartner van de provincie en 't Heft

Zet deelt graag zijn inzichten en ervaringen met u. Als samenwerkingspartner van de provincie Noord-Brabant op het gebied van leefbaarheid en ondersteuningsorganisatie van 't Heft zijn wij uitstekend thuis in de wereld van gemeenschapshuizen. Samen met ’t Heft hebben wij een reeks tools ontwikkeld om zelf aan de slag te gaan. Uiteraard helpen we u graag bepaalde troeven te versterken, zodat u ze optimaal kunt uitspelen voor de toekomstbestendigheid van uw MFA.