"Ouderen laten ervaren hoe techniek het leven aangenamer kan maken"

Hilde Meijs is directeur van Summa Zorg, onderdeel van het Summa College. Toegankelijkheid speelt voor haar op school, maar vooral ook in de wijk waar een groot deel van haar studenten actief is. Het heeft voor haar alles te maken met de maatschappelijke trend dat zorg niet meer intramuraal plaatsvindt maar thuis achter de voordeur. Ze definieert toegankelijkheid dan ook in termen van ‘thuis kunnen blijven wonen’ en ‘contact houden met de eigen sociale omgeving’.

Belangrijke schakel

Summa Zorg signaleert de ontwikkeling niet alleen, maar speelt er ook actief op in. “Door de transities in de zorg zien we de banenkansen voor onze studenten met mbo-niveau 1 en 2 de laatste jaren sterk afnemen binnen de reguliere zorg. Ouderen en mensen met een beperking blijven steeds langer thuis wonen en worden daar ook verzorgd. Om in te spelen op deze trend hebben wij een nieuwe opleiding ontwikkeld: de mantelzorgondersteuner. Deze studenten vervullen een brugfunctie tussen de zorgbehoevende ouderen en de hedendaagse maatschappij. Naast de praktische ondersteuning waarvoor ze worden opgeleid, onderhouden ze contacten met ouderen, betrekken hen bij wat leeft in de wijk en brengen ze hen in contact met allerlei moderne ontwikkelingen en toepassingen die het leven makkelijker en draaglijker maken.”

Samen ervaren

Summa Zorg is echt een pionier in het combineren van technologische ontwikkelingen met zorg en ondersteuning om mensen te helpen om langer thuis te kunnen wonen. “Onze kracht zit in samenwerking. Wij zoeken die nadrukkelijk met het bedrijfsleven, met zorgorganisaties, met de overheid en met universiteiten en hogescholen in de regio. Meer en meer zien we dat techniek een belangrijke rol speelt om mensen langer in de eigen woonomgeving te laten functioneren.” Om de veelbesproken drempels te slechten die ouderen daarbij tegenkomen, heeft Summa Zorg een aantal innovatieve oplossingen bedacht, zoals Lokaal+. “Deze ruimte is door partnerbedrijven voorzien van de laatste technologische snufjes die het wonen gemakkelijker maken. Ouderen en studenten ervaren dan samen in een echte huiselijke omgeving hoe techniek het leven aangenamer kan maken. Hier begint ook de interactie en sociale kruisbestuiving tussen jong en oud.”

Communicatie als kerncompetentie

Binnen de opleiding zet Summa Zorg sterk in op communicatie en training. “Wellicht de grootste drempel voor ouderen om techniek te gebruiken, is het feit dat ze niet weten wat er mogelijk is. Daarom hebben wij besloten dat alle studenten binnen de zorgopleidingen het vak ‘technische toepassingen in de zorg’ moeten volgen. De ervaring leert dat onze studenten Zorg veel beter in staat zijn om senioren technische toepassingen aan te leren dan bijvoorbeeld ICT’ers of verkopers in de winkel. Ze vinden het niet erg om alles vijf, zes of zeven keer uit te leggen. Ze nemen ruim de tijd. Het gaat hen om het contact en minder om het technische snufje. Ze zijn met hun passie bezig.”

Een aanpak die werkt

Dat het werkt, blijkt wel uit het feit dat steeds meer bedrijven en organisaties interesse hebben in de aanpak van Summa Zorg. “De nieuwste samenwerking vindt plaats met de Media Markt en met de TU Eindhoven. De Media Markt stuurt ouderen die een tablet of computer hebben gekocht door naar het Summa College voor een gebruikerscursus. De TU doet bij ons een onderzoek naar hoe je mensen in het sociaal netwerk rondom ouderen en mensen met een beperking kunt motiveren voor het gebruik van techniek. Social gaming aspecten worden daar gebruikt om techniek aan te leren. Al deze  elementen samen zorgen ervoor dat mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en ook betrokken blijven bij wat er gebeurt in hun eigen wijk.”