Zorghoeve Kakelbont - Toegankelijkheid

"Het geloof in deze jongeren wordt opgegeven maar niet bij ons"

Lang voordat de term passend onderwijs geïntroduceerd werd, waren ze er op Zorghoeve Kakelbont in Dinteloord al mee bezig. Het verhaal van een betrokken ouder die samen met de zorgboerderij een nieuw onderwijsconcept heeft neergezet. Verteld door de bewuste moeder, Ingrid Havermans, en Marianne Rommens, die met haar man Joost de zorghoeve runt.

Ingrid: “Een van mijn kinderen kwam voor dagbesteding bij Kakelbont terecht. Hij had echter meer in zijn mars en wilde ook leren, maar dat lukte niet op een reguliere school.” Ze werkte samen met Marianne een concept uit voor jongeren vanaf zestien jaar die uitvallen op school en naast onderwijs ook ondersteuning nodig hebben.

Ritme, structuur en ondersteuning

“Jongeren met een psychische beperking of gedragsproblemen redden het vaak niet in het reguliere (mbo)onderwijs”, vertelt Marianne. “Zij verlaten school zonder diploma en komen werkeloos thuis te zitten. In onze maatschappij is er voor deze jongeren geen aanbod. Het geloof in hen wordt opgegeven, maar niet bij ons. Ze komen hier met een dagbestedingsindicatie, net als de zoon van Ingrid. We halen ze thuis op en bieden ze structuur en ritme in hun dag.” Twee dagen per week komt een docent van het Kellebeek College Nova, een onderdeel van ROC West-Brabant, naar de zorgboerderij om les te geven. De overige drie dagen lopen de jongeren stage op de pluimvee- en fruitteelthouderij van de familie van der Riet-Rommens en wordt er in begeleidingsgesprekken aandacht besteed aan hun gedragsproblemen en sociale vaardigheden.

Geslaagd concept

In 2011 zijn de eerste vijf leerlingen op de Zorghoeve begonnen aan de opleiding mbo-niveau 1. Twee jaar later kon er voor vier van hen de vlag uit. Deze jongeren hebben inmiddels passend werk gevonden of zijn nu in staat hun opleiding mbo-niveau 2 op een reguliere mbo te volgen. Marianne en Ingrid zijn trots op deze successen, maar het ging niet altijd zonder slag of stoot. Lange tijd was er discussie of het nieuwe concept uit onderwijs- of zorggelden gefinancierd moest worden. “We hebben ons nooit laten weerhouden door welke tegenslag dan ook”, glundert Ingrid. “We hebben een droom en die willen we najagen.”

Ruimte voor variatie

Aanvankelijk bestond de zorgboerderij uit dagbesteding voor ouderen en kinderen met autisme. Voor de uitbreiding met het onderwijsconcept bood de pluimvee- en fruitteelthouderij volgens Joost en Marianne te weinig variatie in stagemogelijkheden. Een deel van de fruitboomgaard werd gerooid om ruimte te maken voor een nieuwe dagbestedingsvoorziening. In dat gebouw komen ook leslokalen, vergaderruimtes én een brasserie, waar jongeren die affiniteit hebben met horeca hun stageplek vinden. De brasserie moet een rustpunt worden voor mensen in de wijk en een pleisterplaats
voor fietsers en voor mensen die een leuke middag uit willen met de kinderen. Want er komt ook een speeltuin, een kinderboerderij en een belevingstuin op het terrein.

Kakelbont is een plek waar zelfvertrouwen groeit en waar iedereen ertoe doet. Een plek waar mensen, jong en oud, met en zonder beperking, elkaar ontmoeten en van elkaar leren, want iedereen heeft iets te bieden.