"Investeren in en realiseren van draagvlak en betrokkenheid, dat is de sleutel tot succes!"

Na verschillende omzwervingen binnen het onderwijs en het bedrijfsleven begon Huub Hamers tien jaar geleden aan zijn missie om van de kinderen op zijn Nicolaasschool wereldburgers te maken. Hij vertelt over zijn drijfveren en inspiratiebron.

“In het verleden heb ik veel voor internationale bedrijven gewerkt. Engels was meestal de voertaal. Voor mij geen probleem, maar voor veel collega’s bleek het toch lastig om zich te redden. Eenmaal terug in het onderwijs kwam ik zo op het idee om kinderen vanaf groep 1 Engels te geven.” Dat vond al snel draagvlak bij de rest van het team en in het schooljaar van 2004/2005 ging de Nicolaasschool er mee van start.

Rekening houden met elkaar

“Maar daarmee ben je er nog niet”, vervolgt Huub bevlogen. “Ik wil kinderen ook leren dat we niet alleen zijn op de wereld. Dat er mensen zijn die hulpbehoevend zijn of dingen minder goed kunnen en dat we daarmee rekening moeten houden. Daarom kennen we sinds het schooljaar 2007/2008 het project ”Old Friends”. Vanaf groep 1 gaan alle groepen een aantal keer per jaar op bezoek bij zorgcentrum De Wellen.

Ze doen er toneelstukjes, lopen een modeshow, schilderen eieren of lopen de polonaise. Ook komen de ouderen uit het zorgcentrum naar activiteiten bij ons op school, zoals circusvoorstellingen. Zowel voor de kinderen als voor de ouderen is het iedere keer weer een feest.” Het schoolgebouw is 40 jaar oud, de fysieke toegankelijkheid niet optimaal, maar die drempels worden overwonnen door elkaar te helpen. “Dat past ook helemaal bij onze aanpak. In 2019 gaan we naar de nieuwbouw. Die wordt natuurlijk wordt volledig toegankelijk. Met minder nemen we geen genoegen!”

Echte maatjes

In groep 7 krijgen kinderen de opdracht om in duo’s een oudere van de Wellen te interviewen over het leven van vroeger. Van deze interviews wordt een boekje gemaakt met foto’s van de ouderen en de kinderen. Nadien krijgen kinderen de vraag of zij maatje willen worden van een van de ouderen. 25% van de kinderen zegt spontaan “ja” en blijft de oudere ook na de basisschooltijd bezoeken. Sinds 2010 kent het wereldburgerschap nog een derde ingrediënt: het Kunstmaatjesproject. De kinderen van  groep 6 maken samen met de cliënten van De Kunstfabriek (mensen met een verstandelijke beperking) kunst onder begeleiding van een docent van de Muzelinck. Alle kunstwerken worden geëxposeerd in het gemeentehuis, op school, bij Dichterbij en natuurlijk ook bij de Wellen. Ook voor dit project geldt dat beide groepen het fantastisch vinden. En komen ze elkaar nadien tegen in de stad, dan vallen ze elkaar spontaan om de nek.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Huub is heel uitgesproken over de sleutel tot het succes: draagvlak en betrokkenheid creëren bij én het personeel én de ouders. “We betrekken hen vroegtijdig bij nieuwe plannen en informeren hen goed over de voors en tegens. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en ambitie om van onze kinderen wereldburgers te maken.’ Hij maakt zich geen zorgen over de ontwikkelingen rondom passend onderwijs, daar kinderen met een beperking worden opgenomen in een groep die rekening met hen houden. ’Iedere school biedt kinderen bouwstenen om de toekomst tegemoet te treden. Onze aanpak zorgt voor extra stevig cement, waar de metselaar (de leerkracht) een muurtje mee kan maken. Na acht jaar is dat een duurzaam huis waardoor ik kinderen met vertrouwen de wereld in stuur.”