vrouw in rolstoel in bus

"We willen een bereikbaar ziekenhuis zijn dicht bij de mensen"

Theo Mennen is sinds twee jaar directeur van Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. Een modern, fris en ruim opgezet ziekenhuis, zo blijkt bij aankomst op de locatie. “Toegankelijkheid speelt voor ons een erg belangrijke rol”, opent een zichtbaar trotse Mennen zijn verhaal. “Gezien de functie van het gebouw en het gebruik van de ruimtelijke omgeving, maar vooral voor de gebruikers is het van essentieel belang dat alle elementen van het ziekenhuis volledig toegankelijk zijn.”

Unieke kans

“Wat dat betreft kregen wij een unieke kans toen wij drie jaar geleden de mogelijkheid hadden om een compleet nieuw ziekenhuis te bouwen. Alle aspecten van fysieke toegankelijkheid zijn toen voor zo veel mogelijk doelgroepen meegenomen in de bouw.” Mennen vertelt dat het sowieso niet vanzelfsprekend was dat er een nieuw ziekenhuis in Boxmeer gebouwd zou worden. “De trend is de laatste jaren juist om ziekenhuiszorg te centraliseren in grotere steden. Je ziet daarom steeds meer fusies en een terugtrekkende beweging uit regionale gebieden.”

Aandacht voor minder mobielen

Mennen en het Maasziekenhuis hebben gebroken met deze ontwikkeling. Het ziekenhuis vervult een sterk regionale rol. “Misschien is dát wel onze belangrijkste bijdrage aan toegankelijkheid. Door juist niet te fuseren en in Boxmeer te blijven, leveren wij ziekenhuiszorg dicht bij de mensen in dit uitgestrekt gebied. Dat is ook onze missie.” Mennen spreekt dan ook van het ‘bereikbare ziekenhuis’. “Onze nieuwe locatie ligt bijna direct aan de afrit van de snelweg. Daardoor verhogen we de bereikbaarheid voor onze klanten. Daarnaast zijn we met verschillende partners in de regio een aantal pilotprojecten gestart, waarbij onder andere de regiotaxi wordt ingezet om minder mobiele mensen snel naar het ziekenhuis te brengen. Het vervoer is letterlijk van deur tot deur. Mensen worden thuis opgehaald en, door wat aanpassingen van de verkeersstromen, direct voor de ingang van het ziekenhuis afgeleverd.”

Intensief samenwerken

Misschien wel de belangrijkste innovatie van het Maasziekenhuis is volgens Mennen dat het een ‘netwerkziekenhuis’ is geworden. “Door intensief samen te werken met andere partijen kunnen we als regionaal ziekenhuis toch een volwaardig pakket aan medische zorg en behandelingen aanbieden. Wij werken zeer nauw samen met onder andere het Radboudumc en de Maartenskliniek. Hoogspecialistische zorg wordt door hen verzorgd. Dat gebeurt hier op onze eigen locatie of in Nijmegen. Als een patiënt naar bijvoorbeeld het Radboudumc in Nijmegen moet dan is dat alleen voor de ingreep. Het herstel en de nazorg vindt weer plaats in ons ziekenhuis, in de eigen vertrouwde omgeving van de patiënt.”

Alles binnen bereik

Het Maasziekenhuis stelt twee eisen aan het samenwerkingsverband: het partnerziekenhuis moet een breed en volwaardig pakket aan dienstverlening kunnen aanbieden én de kwaliteit van de dienstverlening moet uitstekend zijn. “Wij streven er overigens naar dat bij ons de kwaliteit net zo hoog is, zo niet beter moet zijn dan in een academisch ziekenhuis.” Dat het ‘netwerkziekenhuis’ zich niet alleen beperkt tot de tweedelijnszorg, blijkt uit het feit dat binnen en buiten het Maasziekenhuis nauw samengewerkt wordt met eerstelijnsorganisaties en andere (zorg)partijen in de regio. Zo is de huisartsenpost gevestigd in het ziekenhuis, waarbij een gezamenlijke intake van Patiënten wordt gedaan, maar wordt ook intensief samengewerkt met de verloskundigen in de regio. Daarnaast is er ook een fysiotherapiepraktijk gevestigd, die ook de revalidatie van ziekenhuispatiënten verzorgt. “En onlangs nog zijn plannen gepresenteerd van een ROC om op ons terrein een nieuwe locatie te bouwen. Zo vinden we elkaar op gebied van opleidingsplaatsen en kunnen we sneller voorzien in onze behoefte van gekwalificeerd personeel uit onze regio”, legt Mennen uit.

Vertrouwen en overtuiging

“Het Maasziekenhuis is als netwerkziekenhuis stevig verankerd in de samenleving. Daarmee borgen we de toegankelijkheid voor veel mensen in de regio tot kwalitatief hoogstaande zorg.” Over de belangrijkste succesfactoren bij het opzetten van deze samenwerkingsverbanden zegt Mennen tot slot: ”Vertrouwen hebben in je partners, altijd zoeken naar onderwerpen waarop je elkaar versterkt, maar vooral de overtuiging hebben dat wat je samen onderneemt, je ook echt doet voor de mensen in deze regio!”