“Sociale toegankelijkheid zou normaal moeten zijn”

Brabant wil de meest toegankelijke provincie van Nederland worden. Een ambitie waar de laatste jaren al  hard aan is gewerkt. Met gedeputeerde Brigite van Haaften, ambassadeur toegankelijkheid, kijken we  waar we staan en blikken we vooruit op de ontwikkelingen rond toegankelijkheid.

Fors geïnvesteerd

“Ik vind het belangrijk dat iedereen, inwoners en bezoekers, met of zonder beperking zich welkom en prettig voelt in Brabant. De afgelopen jaren hebben we daar als provincie al fors in geïnvesteerd. In 2008 startten we met het eerste toegankelijkheidsproject in de culturele sector. Van bijna 200 theaters, musea en concertzalen is de toegankelijkheid in kaart gebracht. Al snel gaven jullie (Zet, red.)  aan dat je er met een goede fysieke toegankelijkheid alleen nog niet bent. Dat ook bejegening en een goede informatievoorziening van belang zijn. In tientallen volgende projecten hebben we deze inzichten meteen in de praktijk gebracht.”

Uitdaging voor bedrijven

“We zijn beslist goed bezig in Brabant, maar we zijn er nog lang niet”, waarschuwt Van Haaften. “Aan goede integrale toegankelijkheid moet je altijd blijven werken. Dat is nooit klaar. Neem de Participatiewet. Bedrijven die mensen met een beperking willen aannemen, zullen fysiek toegankelijk moeten zijn. En ook op de werkvloer moet aandacht worden besteed aan het omgaan met mensen met een beperking. Een stevige uitdaging, terwijl sociale toegankelijkheid normaal zou moeten zijn. Met specifieke expertise op het gebied van fysieke en sociale toegankelijkheid kan Zet daarin zeker van toegevoegde waarde zijn.”

Kosten als drempel

Zelfs als de toegankelijkheid goed geregeld is, blijkt meedoen niet voor iedereen weggelegd. Ook betaalbaarheid speelt een belangrijke rol. Van Haaften erkent dat het armoedevraagstuk en de extra uitgaven die mensen met een beperking vaak hebben, van invloed zijn op de participatiemogelijkheden. “Helaas heeft de provincie hier geen invloed op. Inkomenspolitiek ligt op het bordje van de rijksoverheid. Wel zouden gemeenten in regelingen zoals de bijzondere bijstand hiermee rekening kunnen houden. Ook dit knelpunt op het gebied van toegankelijkheid moeten we onder de aandacht brengen en houden.”

Meest gastvrije provincie

“Ik juich het toe dat Zet nieuwe aspecten van toegankelijkheid agendeert. Maar we mogen de fysieke en sociale toegankelijkheid zeker niet uit het oog verliezen. Met Visit/Connect Brabant willen we meer bezoekers uit binnen- en buitenland naar de provincie trekken. Ook bezoekers met een beperking. Als het lukt om hen te verwelkomen met goed toegankelijke voorzieningen, kan Brabant zich met recht profileren als meest toegankelijke en gastvrije provincie. Als ambassadeur toegankelijkheid geef ik daar graag de voorzet voor. Het is aan Zet om deze in te koppen, samen met Brabantse burgers, bedrijven en instellingen.”