Conclusies toegankelijkheid

Mensen met een beperking wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan de samenleving. Terecht! Iedereen doet er toe. Iedereen heeft een ander iets te bieden. En iedereen kan dat doen naar eigen vermogen. Toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen, of het nu gaat om wonen, arbeid, onderwijs of vervoer. We dienen daarbij verder te kijken dan de fysieke toegankelijkheid van woningen, schoolgebouwen, werkplekken en openbaar vervoer. De bejegening en acceptatie van mensen met een beperking speelt een even cruciale rol. Naast de beschikbaarheid van informatie, bereikbaarheid en financiële toegankelijkheid.

Langer zelfstandig thuis blijven wonen

Mensen met een beperking of zorgvraag zullen in de toekomst langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit vraagt naast eventueel fysieke aanpassingen aan de woning om aandacht voor de woonomgeving. En dus om voldoende voorzieningen in de buurt die men zelfstandig kan bereiken, zoals winkels, huisarts en wijkcentrum. Technologische hulpmiddelen kunnen de zelfredzaamheid zeker bevorderen, mits we ook tijd en geduld investeren om het goed gebruiken van die middelen aan te leren.

Sociale toegankelijkheid bij arbeidsparticipatie

Op het gebied van arbeidsparticipatie ligt de nadruk meer op de sociale toegankelijkheid. Werknemers moeten weten wat er van hen verwacht wordt én wat zij van hun nieuwe collega met beperking mogen verwachten. Door iedereen mee te nemen in dit proces zorg je voor een geslaagde integratie op de werkvloer.

Mobiliteit speelt een belangrijke rol

Zowel op het gebied van wonen als van arbeid speelt mobiliteit een belangrijke rol. Het streven is dan ook dat iedereen gebruik kan maken van vervoersmogelijkheden. Of dat nu gaat om bus, trein of tram of om kleinschalige lokale mobiliteitsoplossingen. Kunnen gaan en staan waar je wilt, is een belangrijk aspect van participatie.

Passend onderwijs voor kind met beperking

Ook de regeling passend onderwijs levert een bijdrage in het kijken naar en benutten van  mogelijkheden. Scholen kijken niet meer naar de beperking van het kind, maar naar zijn of haar onderwijsbehoefte. Steeds meer kinderen met een beperking kunnen hierdoor instromen in het regulier onderwijs. Een positieve ontwikkeling voor alle kinderen. Zij leren omgaan en rekening te  houden met elkaars mogelijkheden. Meedoen wordt hen met de paplepel ingegeven.

Zelfredzaamheid en sociaal netwerk

De transities doen een groot beroep op de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van burgers. Terecht wordt opgemerkt dat niet iedereen over een even groot sociaal netwerk beschikt. De huidige ontwikkelingen in het sociale domein bieden wel de kans om dat netwerk uit te breiden. Dat sommigen hierbij hulp nodig hebben, staat buiten kijf. Daar kunnen we met elkaar voor zorgen.

De transities in het sociale domein vragen ons primair uit te gaan van de mogelijkheden en kwaliteiten van mensen met een beperking. Wij dagen u uit om samen met ons werk te maken van de mogelijkheden die de transities met zich meebrengen. We staan aan de vooravond van een samenleving waarin participatie de normaalste zaak van de wereld is. Een enorme kans die we met beide handen willen aangrijpen.

Wat is uw inspiratie om een bijdrage te leveren aan participatie?