"Toegankelijkheid in beweging"

Ons derde trendboek over toegankelijkheid heeft als thema 'sport en bewegen'. Heel toepasselijk in het jaar van de Olympische en Paralympische Spelen in Rio. Voor professionele sporters toch het allerhoogste wat je kunt bereiken. Maar voor sport en bewegen hoef je helemaal geen professional te zijn of een topprestatie te leveren. Dat kunnen we allemaal.

Iedereen weet dat bewegen goed is voor de mens. Een half uurtje per dag een wandeling maken, vaker de trap nemen, de fiets in plaats van de auto. Het draagt allemaal bij aan een fitter gevoel en een hogere weerstand. Maar sporten en bewegen is niet alleen goed voor onze gezondheid. Het verbindt, inspireert en verbroedert. Sporten en bewegen is brengt plezier en ontspanning. Vaak doe je het met elkaar, in een team, bij een club of vereniging. En zo draagt het bij aan de participatie en de sociale veerkracht in de samenleving.

Sporten en bewegen is dus eigenlijk voor iedereen belangrijk. Of je nu jong of oud bent, allochtoon of autochtoon, met of zonder beperking of chronische aandoening. De participatiesamenleving is wat ons betreft een inclusieve samenleving. Kan iedereen die dat wil ook meedoen? Is, met andere woorden, de toegankelijkheid voor een ieder geregeld? En zo nee, wat is er dan voor nodig om dat wel te bereiken?

Dit trendboek toont nieuwe inzichten en vele inspirerende voorbeelden over toegankelijkheid en sport. Het laat zien hoe deze verbinding bijdraagt aan zelf- of samenredzaamheid, de sociale veerkracht en de participatie van alle mensen in de samenleving. Of hoe technologie kan inspireren: ooit gehoord van 'social running' bijvoorbeeld? Toegankelijkheid, zo blijkt maar weer uit dit trendboek, is een breed begrip. Het gaat niet alleen om de fysieke toegankelijkheid van onder andere sportaccommodaties, maar veelal (in toenemende mate) om de sociale toegankelijkheid: hoe vinden we elkaar en hoe versterken we elkaar.

Ik las dat NOC*NSF en de sportbonden de ambitie hebben om de sportparticipatie met tien procent te verhogen de komende jaren. Als we hier nu eens een gezamenlijk streven van maken, met vereende krachten van alle partijen, brengt dat vast en zeker de inclusieve samenleving weer een stapje dichter bij. Met dit trendboek als uw inspiratiebron.

Ginette Veensma,
directeur-bestuurder van Zet