"Met kleine aanpassingen kun je grote groepen bereiken"

Jos van der Sterren, directeur van de academie Toerisme van de NHTV, is trots op zijn hogeschool. “We kloppen ons niet op de borst, maar staan wel bekend als een van de meest toegankelijke hogescholen. We zijn er constant mee bezig en voeren daarvoor beleidsmatige aanpassingen door. Toegankelijkheid komt in ons onderwijs vooral terug bij de thema’s ethiek en duurzaamheid. Daarnaast zie ik steeds vaker studenten met een beperking op onze locatie. De opleiding Game Design van de Academy for Digital Entertainment bijvoorbeeld hier in ons pand, ontvangt nogal wat studenten met een autistische beperking.”

Nog veel onwetendheid

De studenten met een handicap op de NHTV krijgen indien nodig extra begeleiding die hen in staat stelt om volledig gelijkwaardig de studie te volgen. “Veel van deze studenten studeren af op thema’s die dicht bij hun leefwereld liggen. Omdat we veel in groepen werken is dat voor de andere studenten weer een prima manier om een andere kijk te krijgen op de wereld van mensen met een handicap. Ik ben zelf ook wel eens op reis geweest met een gemengde groep en kan je vertellen dat samen op reis gaan ook mij de ogen heeft geopend. Het komt wel binnen als je meeloopt.”

Grote kansen

“Door dergelijke trips kom je er achter dat er nog veel onwetendheid zit binnen de branche. Dat betreft zowel de reiswereld voor het uitgaand toerisme als de recreatiewereld die vooral via hotels, kampeerterreinen en parken de inkomende toerist bedient. Bedrijven in beide werelden hebben te maken met flinke concurrentie en kleine winstmarges. Ondernemers denken dat ze zwaar moeten investeren in voorzieningen voor mensen met een handicap en zien dit niet als een serieuze optie om winst te maken. Het motto is dan: ‘Het kost geld en dat krijg ik er nooit uit’. Onzin! Met kleine aanpassingen kun je juist een grote doelgroep bereiken.” Van der Sterren is overtuigd van het potentieel: een enorme groep recreanten en toeristen met een handicap, die nog nauwelijks wordt aangesproken door de sector. Wat even grote kansen met zich meebrengt.

Be the first mover

Van der Sterren wijst op de naderende promotie van collega Jeroen Klijs die zich concentreert op de in- en outputs van de toerismesector. “Jeroen heeft een model ontwikkeld om de economische impact van toerisme te meten. Hij kan bijvoorbeeld de effecten op werkgelegenheid meten op verschillende deelgebieden binnen een stad, bij evenementen of voor een museum. Dat onderstreept de kracht van recreatie binnen een regio op een wetenschappelijke manier. In deze onderzoeken spelen toeristen en recreanten met beperkingen een steeds grotere rol. Met name zorgtoerisme en medisch toerisme is booming! Als ondernemer zou je hier op in moeten spelen en zorgen dat je the first mover bent. Een bedrijf als Roompot laat met zijn RP Care concept zien wat de mogelijkheden zijn. Zij leveren zorg op locatie, een prima initiatief.”

Mleisure als groeimarkt

Naast de trend waarbij het zakenreizen verweven raakt met vrijetijd (Bleisure), is ook medical leisure (Mleisure) een duidelijke groeimarkt, meldt Van der Sterren. “Sommige bronnen geven aan dat de vraag naar dit medisch toerisme jaarlijks met 25% zal toenemen. Nederland, met zijn hoogwaardige medische zorg, zou zich hier veel meer voor moeten openstellen. Nu gaan al steeds meer mensen naar het buitenland. Ooglaseren en gebitsrenovaties worden in Turkije gecombineerd met revalidatie en vooral vakantie. Als Nederland hier ook een rol wil spelen is er nog wel wat werk aan de winkel. Onze opleiding toerisme, maar ook hotelmanagement, zoekt de cross-over naar deze zorgsector, waar duidelijk de verbinding kan worden gemaakt met hospitality.”

Hollandse horkerigheid

Dan zal wel de zo vaak en veel geroemde Nederlandse gastvrijheid een impuls moeten krijgen, vindt
Van der Sterren. “Op een internationale schaal bekleden we als het om gastvrijheid gaat niet bepaald een toppositie. Als je buitenlandse studenten daar naar vraagt, lijkt er eerder sprake van Hollandse horkerigheid. Laten we dat constateren en vooral uitgaan van de vele kansen die er zijn.” Voor zijn toerisme academie zou het goed zijn om ook toegankelijkheid meer in het systeem te krijgen.

Een mooi thema voor onze jaarlijkse studiedag, denkt Van der Sterren. “Dan kunnen we dit bij onze 75 docenten tegelijk onder de aandacht brengen. Ondernemers in de branche moeten vooral gaan zien wat ze wél in huis hebben om gasten met een beperking onderdak te kunnen bieden. Als je nieuwe consumenten kunt verleiden met voorzieningen is dat in mijn optiek een USP. Het moet dan wel verder gaan dan alleen fysieke aanpassingen. Versterken van zorggerelateerde hospitality is een sleutel tot succes.”