"Er kan zoveel meer dan je denkt"

Bijna iedereen in Nederland kent de Zonnebloem, voorloper op het gebied van toegankelijk toerisme. We praten met directeur Noud van Rooij over de laatste trends en ontwikkelingen op dit gebied. En hoe de Zonnebloem daar op inspeelt.

De Zonnebloem

Maar eerst een korte introductie van Nationale Vereniging de Zonnebloem. Deze organisatie die zich richt op mensen met een lichamelijke beperking organiseert al meer dan 50 jaar reizen in binnen- en buitenland voor hun doelgroep. Momenteel zijn dat ruim 321 meerdaagse reizen per jaar, voor 8.400 volwassenen van 18 jaar en ouder. Daarnaast bezoeken de 42.000 vrijwilligers van de Zonnebloem mensen met een lichamelijke beperking aan huis en organiseren zij dagactiviteiten zoals een bezoek aan een museum, concert, pretpark of dierentuin voor 122.000 deelnemers. “Anno 2015 is het onze missie om in oplossingen te denken zodat ook mensen met een lichamelijke beperking volop van het leven kunnen genieten”, aldus Van Rooij.

Betaalbare activiteiten of vakantie

De deelnemers van de Zonnebloem betalen een marktconform tarief voor hun activiteit of vakantie. En de Zonnebloem neemt de extra kosten die de handicap met zich meebrengt voor haar rekening. Zoals de kosten voor de hulpmiddelen die nodig zijn om de juiste zorg te kunnen bieden. Bovendien zorgt de Zonnebloem ervoor dat haar vrijwilligers geen kosten maken om hun vrijwilligerswerk te kunnen verrichten. Van Rooij: “De Zonnebloem krijgt geen overheidssubsidies en is daarom afhankelijk van donaties van particulieren en het bedrijfsleven. Wij zijn ontzettend blij dat wij met deze steun onze deelnemers van een onbezorgde vakantie kunnen laten genieten.”

Nieuwe doelgroepen en bestemmingen

We hebben het over een groeiende markt, verduidelijkt Van Rooij. “We gaan in Nederland richting de 1,4 miljoen mensen met een lichamelijke beperking. Waarvan 750.000 gebruik maken van een mobiliteitshulpmiddel (rollator, rolstoel, scootmobiel). De groei van de doelgroep in combinatie met een veel reislustigere mentaliteit, leidt tot een wezenlijke toename in de vraag naar toegankelijke accommodaties en bestemmingen. Ook in de vakantie-invulling is de afgelopen jaren veel veranderd. De laatste decennia is er sprake van een verschuiving naar kleinere groepen, avontuurlijkere reizen en meer maatwerk. Per bus en vliegtuig worden nu ook reizen gemaakt naar Turkije, Italië, Spanje, Frankrijk, Griekenland en Engeland.”

Kleinschaliger en persoonlijker

Was er eerst sprake van een aanbodgerichte vakantieprogrammering, tegenwoordig moet een vakantie gebaseerd zijn op de vraag en wensen van de deelnemer. We zijn afgestapt van eenvoudige groepsaccommodaties en bezoeken nu luxere hotels die ook toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. De reizen zijn persoonlijker en kleinschaliger van opzet en er is ruimte voor familie en vrienden om mee te gaan. Dit uit zich ook in het type excursies dat we voor onze deelnemers organiseren. Mensen willen een gevarieerd aanbod en willen daar ook best voor betalen. Zo bezochten we laatst nog de TT in Assen en gaan we regelmatig naar concerten en festivals met onze deelnemers. We hebben sinds kort zelfs een eigen, aangepaste luchtballon. “We denken in mogelijkheden, nemen drempels weg, en zorgen zo voor onvergetelijke belevenissen”, aldus Van Rooij.

De Zonnebloem-auto

Van Rooij ziet vooral positieve ontwikkelingen rond toegankelijk toerisme, maar ziet ook wel degelijk nog enkele belemmeringen en verbeterpunten. Vervoer voor mensen met een beperking blijft één van de grootste knelpunten. Er is een grote behoefte bij mensen met een handicap aan mobiliteit op maat. In veel gevallen is dit zelfs een voorwaarde om mee te kunnen doen aan het maatschappelijk leven. Zonder mobiliteit zitten zij al gauw de hele dag thuis. Het er wel of niet op uit kunnen, bepaalt in hoge mate het welzijn van minder valide mensen.

Het liefst zien deze mensen een vervoersoplossing waarbij men niet afhankelijk is van externe partijen. En waarmee je in je rolstoel of scootmobiel gemakkelijk op pad kunt. Samen met gezin, familie of vrienden.

Van Rooij: “Omdat de Zonnebloem in oplossingen denkt, hebben wij het initiatief genomen om eigen, aangepaste huurauto’s in de markt te zetten. Zo’n auto is te huur voor € 40,- per dag. Een gangbaar huurtarief. Hiermee zorgen we ervoor dat iemand met een lichamelijke beperking net zo veel betaalt als ieder ander. Wij kunnen deze prijs aanbieden doordat bedrijven en vermogensfondsen ons hierin steunen en de meerkosten op zich nemen. Eind 2015 rijden er in Nederland 20 Zonnebloemauto’s rond en het is onze ambitie om te groeien naar een landelijk dekkend netwerk.”