"Maak het maar gewoon"

Het kan het begin van een mooie traditie worden: ons tweede trendboek over toegankelijkheid is een feit. Dit keer zoomen we in op toegankelijke vrijetijdsbesteding. We staven onze recente inzichten weer met verhalen van beeldbepalende spelers op dit terrein; van beleidsmakers, opleiders en onderzoekers tot ervaringsdeskundigen en sociale ondernemers in de recreatiebranche. Wat zijn hun lessen en ervaringen? Hoe slagen zij erin toegankelijkheid binnen dit mooie vakgebied onder de aandacht te brengen en te behouden? En hoeveel moeite kost dat dan?

U zult verrast zijn over de relatief geringe inspanning die het kost en wat het vervolgens oplevert aan gemak en gemoedsrust voor degenen die mét een beperking maar zonder gedoe willen recreëren. En niet te vergeten, voor al degenen die hen vergezellen.

Recent Europees onderzoek¹ onderschrijft wat Zet dagelijks bepleit: er is nog een wereld te winnen op dit gebied. Ondanks vele en goede inspanningen scoort Nederland slechts middelmatig in vergelijking met andere Europese landen. En waar wél iets gedaan is om gebouwen of recreatievoorzieningen toegankelijk te maken, vergeet men soms gewoonweg erover te communiceren. Een gemiste kans. Daarom is het zo belangrijk dat relevante informatie beschikbaar is voor mensen met een beperking die eropuit willen trekken.

Natuurlijk hebben we het niet alleen over fysieke toegankelijkheid. Er ligt ook een uitdaging als het gaat over de bejegening van mensen met een beperking, in welke vorm dan ook. Want geloof me, zij willen ook gewoon lekker eten, met familie of vrienden, gewoon gezellig een weekendje weg, in een gewone hotelkamer slapen zonder ‘enge witte wanden met stangen’ en normaal worden aangesproken.
Maak het maar gewoon, hoe ingewikkeld kan dat zijn?!

En wat een mooie winsten levert dat op! Voor mensen met een beperking zelf, voor hun gezelschap en voor ondernemers in de branche die iedereen graag verwelkomen. Met aanvullende omzet op de koop toe. Laat u inspireren door de ervaringen en aanbevelingen in dit boek en werk mee aan een Nederlandse recreatiesector die daadwerkelijk laat zien wat gastvrijheid betekent. Met een win-win voor iedereen.
Maak het maar gewoon, laat dat ons aller streven zijn.

Ginette Veensma,
directeur-bestuurder van Zet

¹ ‘Mapping and Performance Check of the Supply of Accessible Tourism Services’, april 2015. Rapport in opdracht van de Europese Commissie,
afdeling Toerisme (onderzoek uitgevoerd in 2013-2014)