Dinsdag 22 mei heeft de Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag onze publicatie ‘Op weg naar contact’ in ontvangst genomen.

We hebben hen gevraagd oog te hebben voor de rol die mobiliteit speelt bij het verminderen of voorkomen van eenzaamheid en deze kennis in te zetten bij debatten over langer thuis wonen, het pact op de ouderenzorg en eenzaamheid. Ook hebben we gevraagd bij de Minister onder de aandacht te brengen dat er meer samenwerking nodig is tussen wethouders omdat het onderwerp ligt op het snijvlak van ‘sociaal’ en ‘mobiliteit’.

Foto overhandiging publicatie Op Weg naar Contact bij Tweede Kamercommissie VWS

Estafette

Bij het uitkomen van de publicatie ‘Op weg naar contact’ zijn we een estafette gestart. Via bijzonder hoogleraar Anja Machielse en voorzitter van het Humanistisch Verbond Boris van der Ham zijn uitgenodigd door de Kamercommissie VWS. Op aandragen van de Kamerleden zetten we koers naar de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De publicatie is ontstaan in samenwerking tussen Stichting Vervoer voor Elkaar  en Zet. Het boekje geeft inzicht in de relatie tussen eenzaamheid en verminderde mobiliteit. We zijn tot de publicatie gekomen nadat we door middel van een pilot een aanpak hebben ontwikkeld om vraag en aanbod van vervoer bij elkaar te brengen. Door de decentralisaties in het sociale domein en het langer thuis wonen zijn mensen meer aangewezen op eigen kracht en netwerk. Voor mensen die niet meer kunnen autorijden of fietsen is mobiliteit een belangrijke voorwaarde om mee te blijven doen in de samenleving en een sociaal netwerk te onderhouden. Beiden zijn van belang om sociale eenzaamheid te voorkomen.

Aanpak

Om tot een beter match te komen tussen vraag en aanbod vervullen intermediairs een cruciale rol. Vaak is er wel vervoersaanbod. Maar niet iedereen is op de hoogte of durft er een beroep op te doen. Vrijwilligers en professionals die achter de voordeur komen bij kwetsbare mensen kunnen helpen om de mobiliteitsmogelijkheden beter te benutten en daarmee de kans op vereenzaming te verkleinen.

Meer weten? Neem contact op met Kamieke van de Riet

Vraag hier de publicatie aan

Sfeerimpressie (zonder tekst) van de uitreiking aan de commissie VWS