Brabantse gemeente doet mee aan European Acces City Award

De gemeente Oosterhout gaat meedingen naar een Europese prijs. Het betreft de Acces City Award, de prijs voor de best toegankelijke Europese gemeente. Oosterhout is sinds 2013 weer de eerste Nederlandse deelnemer aan deze wedstrijd van de Europese Unie.

Donderdag 26 maart werd de aftrap verzorgd door wethouder Marian Janse. Zij vertelde, zelf rijdend in een rolstoel door haar gemeente,  dat het goede toegankelijke stadscentrum als heel normaal ervaren wordt, maar dat het eigenlijk best bijzonder is.

Samen met het Gehandicaptenplatform Oosterhout (GPO) en Zet is een projectgroep geformeerd om de aandacht van Europa te richten op Oosterhout.

Eerdere winnaars van deze prijs zijn Berlijn en Barcelona, maar de projectgroep heeft geen last van bescheidenheid. ‘Al heel lang wordt goed samengewerkt met de gemeente op het verbeteren van de toegankelijkheid’, zegt een woordvoerder van het GPO. ‘Niet alleen in het stadscentrum, maar ook bij de vernieuwing van De Bussel en De Warande worden wij nauw betrokken. Er is binnen onze gemeente structurele aandacht voor het thema toegankelijkheid.’

Zet adviseert de aanvraag en zet tevens samen met de gemeente en de stadsmanager in op het nog verder versterken van de toegankelijkheid voor iedereen. Projectleider Wouter Schelvis van Zet: ‘Nu al is duidelijk dat veel mensen met rollators, scootmobielen en rolstoelen bewust naar Oosterhout komen om te winkelen, met dit project willen we de toegankelijkheid ook verbreden naar bezoekers met een visuele beperking. Daarnaast zijn de voorzieningen die er zijn of nog gaan komen  prettig voor iedereen die hier gebruik van gaat maken.’ 

In de komende maanden wordt hard gewerkt aan de versterking van de Oosterhoutse deelname aan deze EU-prijsvraag. In september zal het geheel naar Brussel worden gezonden, waarna op 3 december 2015 (Internationale Dag van de Gehandicapten) duidelijk zal worden of Oosterhout in de voetsporen van Berlijn en Barcelona zal treden. Als dit het geval is mag de gemeente heel 2016 de titel ‘Toegankelijkste stad van Europa’ voeren.