De herontwikkeling van vrijkomende kerken is geen sinecure. Eigenaren van kerken (de parochiebesturen), maar ook dorpsraden en andere bewonersinitiatieven kunnen behoefte hebben aan advies, begeleiding en inspiratie in het traject om te komen tot een nieuwe bestemming. Zet  ondersteunt hier graag in en doet dit in nauwe samenwerking met het Monumentenhuis Brabant. 

De provincie heeft onlangs in samenspraak met de werkgroep Vrijkomende Kerken een bescheiden provinciale subsidieregeling ontwikkeld voor herbestemming van kerken. Deze regeling is bedoeld voor de procesondersteuning in het voortraject van een her-bestemming. De regeling levert een (stimulerings-)bijdrage aan het vlot trekken van de lokale processen om met alle partijen te komen tot een herbestemmingsplan van een vrijkomende kerk. Voorbeelden van procesondersteuning kunnen zijn: communicatieadvies, hulp bij het bij elkaar brengen van partijen, organiseren van bijeenkom-sten en daarbij inhuren van deskundigheid. De Provincie Noord-Brabant wil met deze (kleine) regeling ervaring opdoen door deze lokale processen voor herbestemmingen te ondersteunen. De opgedane kennis en ervaringen zullen wij in Brabant breed onder de aandacht brengen. Meer weten over leegstand en vrijkomende kerken? Zet gaat graag met u in gesprek.