Eind januari is mevrouw Marian Janse-Witte benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Zet. Zij is aangesteld vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van haar voorganger mevrouw Claire Grijzen.

Marian Janse-Witte is wethouder (en 1e loco-burgemeester) in Oosterhout namens Gemeentebelangen.
Zij heeft onder meer in haar portefeuille de transitie Awbz en Maatschappelijke Zorg (Wmo, welzijn, volksgezondheid) en Sport. Daarnaast is zij actief uit hoofde van haar functie in tal van regionale (bestuurlijke) samenwerkingsverbanden in West-Brabant.

"Mee blijven doen en meetellen, dat vind ik ontzettend belangrijk. Samen vormgeven aan een samenleving waarin dat voor iedereen kan, met of zonder beperking. Dat is mijn belangrijkste drijfveer om aan de slag te gaan in de Raad van Toezicht van Stichting Zet. Een maatschappelijke organisatie die juist daaraan bijdraagt en ook anderen daarbij ondersteunt. Door de inbreng van kennis en kunde, het wiel niet steeds opnieuw uitvinden maar initiatieven met elkaar verbinden en het wiel doorgeven. En dat in een snel veranderend zorgstelsel en een samenleving die daar aan moet wennen en tegelijkertijd veel potentie heeft.

Aan die missie van Stichting Zet wil ik graag bijdragen door het inzetten van mijn ervaring en kennis. En eerlijk gezegd vind ik bij Zet ook veel inspiratie en nieuwe kennis voor mijn dagelijks werk als wethouder in de gemeente Oosterhout. Naast Maatschappelijke Ondersteuning heb ik daar sinds zes jaar ook Sport en het Beheer van de Openbare Ruimte in mijn takenpakket.

De komende jaren wil ik graag bijdragen aan de koers die Stichting Zet vaart in deze woelige tijden." aldus Marian.