Blog van Nick de Laat over samen hacken voor slimmer & duurzamer vervoer in Brabant

deelnemers Mobility Hack aan het werk

Misschien heb je er wel eens van gehoord: de Hackathon. De hackathon bestaat sinds enkele jaren en vindt zijn oorsprong in de softwarewereld. Een groep mensen vanuit verschillende disciplines sluiten zichzelf voor één of enkele dagen op om via een creatief proces, met gebruik van heel veel data-informatie tot een oplossing voor een vraagstuk te komen.

Langzaam maar zeker zie je de Hackathon ook zijn intrede doen als werkvorm voor maatschappelijke vraagstukken. Diverse teams gaan met elkaar de ‘strijd’ aan om uiteindelijk aan het einde van de sessie het beste concept aan de jury voor te leggen. Op vrijdag 14 oktober en zaterdag 15 oktober vond de ‘Next Mobility Hack’ plaats in Brabant. Mobiliteit in de toekomst van Brabant was het centrale thema en Zet was daarbij.

Een warm welkom

Op vrijdagmorgen om 9:30 uur werd iedereen ontvangen op Strijp-S. De locatie van Singularity University was het decor voor de Hackathon die tot 19:00 uur de volgende dag zou duren. Bij binnenkomst kregen de deelnemers een t-shirt en een button. Goed te herkennen dus. Verder vulde de zaal zich met belangstellende challenge-eigenaren en andere beleidsbepalers. Allen nieuwsgierig naar een fenomeen dat voor de meesten toch nog onbekend was.

Na een warm woord van welkom door dagvoorzitter Milo van der Linden, mochten de 8 challenge-eigenaren het vraagstuk pitchen aan de hackers. Vervolgens was het aan de hackers om de challenge te kiezen waar zij de komende dag en nacht aan zouden willen werken. Na een korte shuffle waren de hackers bijzonder snel in gelijke aantallen verdeeld over de challenges.

Time to hack!

Na een korte kennismaking tussen de hackers en de challenge-eigenaar - en een korte kennismaking tussen de hackers onderling - kon het werk beginnen. De datasets (bestanden met cijfers en informatie) stonden klaar. Een brainstorm bepaalde het plan van aanpak en de eerste ideeën voor een oplossingsrichting.

Halverwege de eerste vrijdag gaf een tweetal ervaren hackers en data-deskundigen een inspirerende pitch over de mogelijkheden van data en de rol die open data kan vervullen bij het ontwerpen van toepassingen in de samenleving. Vervolgens liepen zij ook vol interesse langs de groepen om van een stuk advies te voorzien en op weg te helpen.

Een nachtje doorhalen

Dag en nacht las je eerder al? Klopt, het concept van de hackathon kent geen bedtijd. Hoewel de meeste deelnemers toch voor een (korte) nachtrust gingen, vond het échte hacken pas in de nachtelijke uurtjes plaats. Een klein groepje hackers bleef tot diep in de nacht bezig om gegevens aan elkaar te koppelen. Het resultaat mocht er zijn: van een Excel-sheet met ritgegevens, naar kaarten met populairste routes tot een tabel met significante verschillen in gegevens.

Op naar de pitches!

Op dag twee stonden de meeste concepten inmiddels als een huis. Maar om de jury later in de middag te overtuigen, moest er nog wel flink geoefend worden op een goede pitch. Gelukkig waren daar coaches voor. Kim Spinder oefende met alle groepen en gaf de pitchers tips om het concept zo goed mogelijk aan de jury te verkopen.

Aan het einde van de middag werd het resultaat van dat vele oefenen goed zichtbaar. Alle groepen presenteerden op eigenzinnige wijze hun antwoorden op de challenge. De jury, met onder andere Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Brabant, genoot zichtbaar van de creativiteit van de deelnemers. Uiteindelijk vielen drie concepten in de prijzen en was er nog een mooie persoonlijke prijs voor de beste hacker.

Een leerzame ervaring

Terugkijkend op de hackathon is het een mooie ervaring geweest. In het concept van de hackathon schuilen verschillende krachten. Door de data als vertrekpunt te nemen, en hier met andere ogen naar te laten kijken, ontstaan nieuwe inzichten. Die kunnen leiden tot verrassende concepten. Door twee dagen door te werken aan één concept, is de hackathon eigenlijk één grote snelkookpan. Er is volledige focus op het vraagstuk, en tijdens de nachtelijke uurtjes, ontstaan de creatiefste ideeën. Die dynamiek is een belangrijk onderdeel van de ervaring. En daarnaast worden de beste resultaten bereikt door teams die bestaan uit verschillende disciplines. Een data-specialist en/of een softwareprogrammeur zijn daarbij zeker vereist, maar door andere disciplines zoals creatieve conceptontwikkelaars en verkeerskundigen aan een groep toe te voegen ontstaat een mooi complementair geheel.

Het winnende concept

Alles bij elkaar was de uitputtingsslag zeer de moeite waard. Een klein persoonlijk succes was er ook: ik mocht onderdeel uitmaken van het team met het winnende concept. Ons team kwam tot het inzicht dat de opstap-/uitstappunten van de Regiotaxi betrekkelijk kort in de buurt liggen van bestaande haltes van het openbaar vervoer. Dus als mensen in de gelegenheid zijn om zichzelf (op een totale reis) 500 meter te verplaatsen, zou de helft van de Regiotaxi-ritten overbodig zijn omdat ze dan ook met het OV kunnen reizen.
Wel hebben we geconstateerd dat er verder onderzoek nodig is naar de reden waarom mensen de Regiotaxi nemen in plaats van de (buurt)bus. Aan fysieke beperkingen kun je natuurlijk weinig veranderen, maar mogelijk zit een deel ook in onbekendheid, gewenning, angst om door een bus achter gelaten worden.

In januari 2016 praten we hier over verder, met mensen van de provincie, van Zet en de winnende challengegroep.

Wordt vervolgd...

Nick de Laat

Nick de Laat

adviseur Zet