#MFA2025 groot succes

Pareltjes zijn het, de MFA's die gerealiseerd zijn in Brabant. Hoe zorg je dat het pareltjes blijven? Meer dan 100 bezoekers waren aanwezig op het symposium over de toekomstbestendigheid van MFA's op 20 februari jl.

Zet-adviseur Margreeth Broens deed onderzoek naar de totstandkoming en functies van MFA's en presenteerde haar uitkomsten. Ze wees erop dat niet het verhuren van ruimtes centraal moet staan, maar de maatschappelijke functie van een MFA: "Een prominente rol voor ontmoeting is noodzakelijk om in te spelen op zelfredzaamheid en schaalvergroting. MFA's zijn nodig, anders ontmoeten mensen elkaar niet meer. Ik zie de MFA als plek voor ontmoeting en leefbaarheid."

#MFA2025 was een initiatief van de gemeente Steenbergen in samenwerking met provincie Noord-Brabant, Regio West-Brabant, dorpsraad Kruisland, MFA Kruisland, ‘t Heft en Zet. 

Meer weten over dit onderwerp? Mail naar Marjolein Duif, mduif@wijzijnzet.nl of volg @marjoleinDuif via Twitter.

Fotocolloage impressie bijeenkomst MFA 2025