De handreiking voor gemeenten voor de ‘magic ambtenaar’ die in juni 2022 is gepresenteerd tijdens het Energiecafé is nu ook omgezet in een spelvorm. Gamification, het toepassen van spelelementen in een andere context, helpt om een vraagstuk vanuit een ander perspectief te bekijken. In dit spel neem je samen met jouw team de maatschappelijke opgave waar jullie aan werken onder de loep. Welke vaardigheden heb je nodig om vooruitgang te boeken? Denk aan een ambtenaar die verbindt, durft te experimenteren en zich kan inleven. Ga in gesprek over de aanpak en bedenk met elkaar wat er nodig is. Wat moet de gemeente intern regelen? Hoe betrek je bewoners?

Door met het spel aan de slag te gaan gebruik je meer je creatieve brein om na te denken over de vragen die je tegenkomt tijdens het opstellen van je plan van aanpak, of wanneer je vastloopt tijdens het project. Op een speelse manier praat je samen over serieuze inhoud en zet je samen de stap vooruit in je projectteam, met het college of samen met je externe partners. Neem contact met ons op om het spel te spelen!

CONTACT MET ELINE VAN DER MEER

spel


DE ENERGIETRANSITIE VRAAGT OM MAGIC AMBTENAAR

In juni 2022 werden tijdens het Energiecafé lessen gedeeld van het programma Sociale Innovatie Energietransitie. Zet presenteerde hier, namens Enpuls Warmte Infra, de handreiking voor de ambtenaar die werkt aan de opgave van de energietransitie. Deze handreiking helpt om inzicht te krijgen in het vraagstuk en het proces van de energietransitie. De handreiking bestaat uit een routekaart met stappen en vragen over interne samenwerking binnen de gemeente en externe samenwerking met de omgeving. Deze routekaart helpt gemeenten om te bepalen welke ‘magic ambtenaar’ in welke fase van het proces nodig is.

BEKIJK DE DIGITALE HANDREIKING